Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Informace pro studenty, kteří si zapsali výběrovou botanickou exkurzi BOT/EBTSB
Pro malý počet zájemců o tuto exkurzi jsme byli nuceni ji v tomto roce zrušit. I přes několik dalších zájemců mimo Stag by se náklady neúměrně zvýšily. Exkurze bude otevřena v přístím školním roce. Odhlašení tohoto kurzu ze Stagu bude provedeno hromadně.

Zbyněk Hradílek (799)

Zveme vás na MYKÓZY ROSTLIN POD MIKROSKOPEM - venkovní expozici fotografií v Botanické zahradě PřF UP (za výstavními skleníky ve Smetanových Sadech)


Michaela Sedlářová (798)

Ob. mikrobiologie - protokoly mi nedošly od studentky MBB Alexandrová - dealine byl 25.4.!!!

Michaela Sedlářová (797)

Zp test Ob. mikrobiologie 21.4.2010
OK-Lužná, Dvořáková, Škrott, Polívka, Staníčková, Dyčková, Alexandrová; Doplňující otázky pondělí 26.4. ve 13h u vyučující-Kubisová, Pernetová, Němcová
Protokoly posilejte e-mailem do 25.4.2010!! Doučte se: fekální znečištění vody = kolifromní b. (včetně E. coli) + fekální streptokoky; tuší se barví především b. s kapsulou; hodnotí se i barva KTJ ve vztahu k médiu!!

Michaela Sedlářová (796)

Důležité pro všechny studenty od sekretářky katedry
Sděluji všem studentům, že ve dnech 21.4.-23.4.2010 nebudu přítomna na pracovišti. Veškeré záležitosti (odevzdávání bakalářských a diplomových prací, platby související s exkurzemi ...aj.), které se mnou potřebujete vyřídit osobně, odložte, prosím, na příští týden.

V neodkladném případě jsem na mobilu 737 672 776.

Děkuji za pochopení. Irena Vaculová

Irena Vaculová (795)

Program Cvičení z ekologie v terénu (BOT/ETP) a podmínky účasti
Program zde
Zálohu ve výši 250,- kč složte nejpozději do 10.5.2010 k rukám sekretářky katedry botaniky p. Ireny Vaculové. Bez zaplacené zálohy nebude účast na cvičení umožněna.

Martin Duchoslav (794)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

David Zelený
(Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno)

Vegetace mlžného lesa na Taiwanu

Přednáška se koná ve
středu 21. dubna 2010 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál č. 501

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (793)

Programy Botanických exkurzí, Terénní botanické praxe a Terénního cvičení z botaniky v termínu 24-28.5. 2010 pro učitelské obory, OTŽP a SBE ke stažení zde:
obory Bi-Z, Bi-Geo a OTŽP (vedoucí M. Dančák a R. Vašut)
obory Bi-Ch, M-Bi, Bi-Tv a SBE (vedoucí Z. Hradílek a B. Trávníček)

Martin Dančák (791)

MYKÓZY ROSTLIN POD MIKROSKOPEM - venkovní expozice fotografií od 23.4.2010 v Botanické zahradě PřF UP (za výstavními skleníky ve Smetanových Sadech), během jarní etapy výstavy Flóra přístup přes skleníky


Michaela Sedlářová (789)

3rd International Plant NO Club
pořádá Katedra biochemie a Katedra botaniky 15.-16.7.2010. Registrace, podávání abstraktů a bližší informace o konferenci na http://pnog2010.upol.cz

Michaela Sedlářová (788)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80