Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
CVIČENÍ Z EKOLOGIE V TERÉNU (BOT/ETP)

Termín konání: Po 25.5. – St 27.5. 2009

Program cvičení včetně materiálů ke stažení ZDE

Martin Duchoslav (709)

Konzultační den (9.5.2009)
Dne 9. května t.r. proběhne v prostorách holického areálu (PřF UP, Olomouc, Šlechtitelů 11) soustředění uchazečů o studium biologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Studijní materiály k praktickému poznávání rostlin si přihlášení uchazeči mohou (ve formátu pdf) stáhnout zde:
Materiály 1
Materiály 2
Foto areálu Holice

Lubomír Kincl (708)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Martin Hejda
(Botanický ústav AV ČR Průhonice)

Vliv invazních rostlin na diverzitu a druhové složení rostlinných společenstev

Přednáška se koná ve
středu 6. května 2009 od 16,45 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (707)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Šárka Cimalová
(katedra biologie PřF Ostravské univerzity)

Plevelová vegetace severní a střední Moravy: faktory ovlivňující skladbu a druhovou diverzitu

Přednáška se koná ve
středu 29. dubna 2009 od 16,45 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (706)

Informace k placení záloh na botanické exkurze, terénní botanikcé praxe a cvičení z ekologie v terénu
Vzhledem k náhlému onemocnění A. Mosočiové bude zálohy na tyto exkurze vybírat sekretářka katedry botaniky I. Vaculová. Sekretariát katedry botaniky se nachází v přízemí budovy A (spojovací chodba k velkému přednáškovému sálu). Vzhledem k pracovnímu vytížení paní sekterářky bude vaše platby přijímat pouze od 9.00 do 13.00 (denně). Prosím o respektování tohoto rozmezí a pochopení pokud budete mimo uvedené hodiny odmítnuti.

Martin Dančák (705)

1.r. BOT/CTPX: Botanická cvičení v terénu

4.5.2009 zahajujeme v 8:45, sraz před Palmovým skleníkem ve Smetanových sadech. Program pro pondělí: skleníky FLÓRY. Sylaby budou k dispozici na místě nebo ve cvičeních BOT/OBPX B. Navrátilové.

Božena Navrátilová (704)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Vítězslav Plášek
(katedra biologie PřF Ostravské univerzity a Přírodovědné oddělení Slezského muzea v Opavě)

Plevelová vegetace severní a střední Moravy: faktory ovlivňující skladbu a druhovou diverzitu

Přednáška se koná ve
středu 15. dubna 2009 od 16,45 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (703)

Seminární práce z Dendrologie (DEN)
Seminární práce z dendrologie by měla být stručná, aby mohla sloužit jako základ pro webovou prezentaci katalogu dřevin.

Kromě seznamu okruhů naleznete v souboru také vzorové zpracování pro druh Betula schmidtii.

Text naleznete na odkazu: seminárka dendrologie ZDE

Webové zpracování "vzorové seminárky" naleznete ZDE

Radim J. Vašut (702)

Program Botanické exkurze a Terénní botanické praxe pro obory Bi-Geo, Tv-Bi a OTŽP:
25.5.-29.5. 2009 (vedoucí M. Dančák a R. Vašut)

Martin Dančák (701)

Program Exkurze botanické a Terénního cvičení z botaniky pro studenty 2. ročníku oborů Bi-Ch, M-Bi, Bi-Z a 1. ročníku SBE:
25.5.-29.5. 2009 (vedoucí Z. Hradílek a B. Trávníček)

Zbyněk Hradílek (699)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80