Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Kolokvium k diplomové práci z botaniky 1

Rozvrh prezentací pro letní semestr 2008/9

Kurz je založen na vystoupeních studentů magisterského, popř. bakalářského studia biologie se zaměřením na botaniku. Studenti budou referovat o svých diplomových/bakalářských pracech v různém stádiu rozpracovanosti.
Velmi rádi uvítáme, když se na vystoupení svých kolegů přijdou podívat i další studenti, zvláště jsou zváni studenti prvních dvou ročníků, kteří uvažují o tom, že by se chtěli zaměřit na botaniku

Martin Duchoslav (688)

Přehled přednášek* podvečerního přednáškového cyklu katedry botaniky PřF UP v letním semestru


Martin Duchoslav (687)

BIOLOGIE VODNÍCH ROSTLIN !!!

První úvodní hodina začíná 18.3. v 13:15 na SE E2. Zde také dojde ke konečnému dohodnutí výuky během LS. Prosím o co největší účast zejména studentů s učitelskou kombinací! Pro zlepšení komunikace mi prosím pošlete na Vás email. Děkuji.

Alice Mosočiová (686)

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:
Učitelská biologie:
20.4.2009 (pro květnový termín obhajob)
20.5.2009 (pro červnový termín obhajob)

SBE – zaměření botanika:
20.5.2009 (pro červnový termín obhajob)

Diplomovou nebo bakalářskou práci je nutno odevzdat ve dvojím vyhotovení na sekretariát katedry botaniky I.Vaculové (v každém vyhotovení bude vlepeno v obálce CD, na kterém bude práce v elektronické podobě).

Pozn.: diplomová práce v pevné vazbě bakalářská práce - v kroužkové, popř. tepelné vazbě

Pokud Vám není cokoliv jasné, zodpovím veškeré Vaše dotazy e-mailem, telefonicky (kdykoliv - mobil 737 672 776) nebo osobně na sekretariátě katedry botaniky.

Irena Vaculová
sekretářka kat.botaniky

Irena Vaculová (685)

Botanické vycházky do okolí Olomouce

Katedra botaniky PřF UP pořádá pro studenty i širokou veřejnost cyklus botanických vycházek během jarních měsíců r. 2009
Informace ke stažení zde...

Martin Duchoslav (684)

TERMÍNY ZKOUŠEK Z PŘEDMĚTU SYSTEMATICKÁ BOTANIKA (BOT/SBOE, BOT/SBOO) - ČÁST HOUBY
20.3. 2009 pátek 25.3. 2009 středa 3.4. 2009 pátek 8.4. 2009 středa Max 20 lidí na zkoušku Zkoušející Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. Budova B.

Barbora Mieslerová (683)

Výuka Dendrologie (DEN)
dne 4.3. z důvodu nemoci vyučujícího se nekoná. Jak bude přednáška nahrazena se domluvíme příští týden.

Radim J. Vašut (682)

Informace pro studenty, kteří mají zapsaný kurz Základy bryologie BOT/ZBCX
Výuka proběhne v blocích. První blok přednášek se uskuteční ve Čt 5.3. od 14,00 hod. Dostavte se, prosím, do mojí pracovny a odtud se přesuneme na učebnu.

Zbyněk Hradílek (681)

Výuka předmětu Ohrožené druhy vyšších rostlin ČR
(BOT/ODVR) bude probíhat ve středu od 8.00 do 9.30 na učebně 501. První přednáška se uskuteční 25.2.

Martin Dančák (680)

Školení databázového programu TURBOVEG for Windows
pátek 6.3.: 8-10,30 hod., počítačová učebna v areálu knihovny (SE PC) (v rámci kurzu BOT/PAVSB, volné pro kohokoliv i mimo kurz; školitel M. Duchoslav).

Program Turboveg je nejužívanější databázový program pro zápis, editaci a export vegetačních zápisů (fytocenologických snímků, zápisů z trvalých ploch aj.) vyšších rostlin v Evropě. Jeho výhodou je jednoduchost, relativní rychlost vkládání dat a běžné rozšíření v ČR. Zájemci mimo studenty, kteří zapisují kurz, ať se mi předem ozvou mailem. Díky. M. Duchoslav

Martin Duchoslav (678)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80