Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Předmět Mikrobiologie vody (BOT/MBVSB)
Prosím všechny studenty, kteří mají tento předmět zapsaný, aby se přišli domluvit na den a místnost jeho výuky. Původní termín nasazený v rozvrhu většině nevyhovuje a je třeba ho změnit. Podle vašich rozvrhů navrhuji buď úterý od 16,30. Nebo blokově v pátek 4 x během semestru.

Barbora Mieslerová (677)

Informace pro studenty, kteří si zapsali kurz Základy bryologie BOT/ZBCX
Žádám studenty, kteří si tento kurz zapsali, aby se dostavili ve středu 25.2.2008 v 16,00 hod. do mojí pracovny v Holici k domluvě výuky.

Zbyněk Hradílek (676)

Upozornění pro studenty ke kurzu BOT/KDP1 Kolokvium k diplomové práci z botaniky 1
Upozorňujeme všechny studenty odborného a učitelského studia, kteří pracují na své diplomové práci na katedře botaniky, aby si do konce tohoto týdne zapsali tento kurz. Zároveň ty ze studentů, kteří se dosud neúčastnili kurzu nebo neměli během zimního semestru přednášku, necht pošlou základní info (název práce a jméno vedoucího práce) na e-mail garanta kurzu (M. Duchoslav). Zároveň vyzýváme všechny zájemce z řad bakalářníků s botanickými tématy, popř. potenciální zájemce z řad studentů 1. a 2. ročníku o botaniku, aby se účastnili kurzu, alespoň jako posluchači. Přesný rozpis kurzu (obvykle středy od 16.30 hod. 4-5x za semestr) naleznete na webových stránkách katedry botaniky, botany.upol.cz, v nejbližších 2 týdnech.

Martin Duchoslav (675)

Okno do praxe aneb setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty, budoucími absolventy PřF na téma možnosti uplatnění v praxi.


Irena Vaculová (674)

Pro studenty kurzu BOT/PFP - Praktická fytopatologie

Byla odstraněna překážka pro zápis ve STAGu; výuka bude probíhat blokově po dohodě; kontaktujte vyučující

Michaela Sedlářová (673)

Upozornění pro studenty zapisující kurz BOT/VPAU Výběrové přednášky z botaniky 1
Přesný rozpis přednášek (obvykle středy od 16.30 hod. 4-5x za semestr) a aktuální informace o programu naleznete na webových stránkách katedry botaniky, botany.upol.cz, v nejbližších 2 týdnech.

Martin Duchoslav (672)

Upozornění pro studenty zapisující kurz Kvantitativní ekologie BOT/PAVSB
Navrhuji, aby kurz-přednášky- probíhal v termínech kdy nebudou přednášky a cvičení z populační ekologie rostlin, tj. čtvrtky 5.3., 19.3., 6.3., 23.4., 30.4. na učebně 510 vždy od 8 do 11,30 hod.

Termíny cvičení budou vždy v 2. polovině plánovaného termínu přednášky na poč. učebně, kam se přesuneme, popř. jindy po domluvě
Mimo to se bude školit (zájemce i mimo zapsaný kurz) pátek 6.3.: 8-10,30 hod. školení databázového programu TURBOVEg for Windows (volné pro kohokoliv i mimo kurz)

Martin Duchoslav (671)

POZOR OPRAVA!!! Informace pro studenty zapisující kurz BOT/PERSB "Populační ekologie rostlin"
Kurz (přednášky Prof. Krahulce) poběží blokově ve čtvrtky 8-12 hodin v učebně č. 510 v tyto termíny: 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 16.4. Cvičení poběží (Dr. Duchoslav) taktéž blokově na učebně č. 510 a v počítačové učebně, a to v tyto termíny: 2.4., 7.5., vždy od 8 do cca 11-12 hodin. Cvičení z populační ekologie rostlin v terénu bude realizováno na konci května v jednom dni na Kosíři u Slatinic, zároveň tento, popř. ještě další den proběhne zkouška.

Martin Duchoslav (670)

Pěstované rostliny
Prosím studenty, kteří si zapsali tento předmět, aby se všichni přišli v úterý 17.2.2009 v době od 8:30 do 12:00 hod. dohodnout na termínech přednášek a cvičení, budova B, pracovna 13. - areál Biocentra v Holici, děkuji.

Ivana Doležalová (669)

Zájemci o volitelný předmět BOT/TEKSB:Techniky explantátových kultur

V úterý 17. února 2009 v učebně 502 (Holice) od 10:30 je úvodní schůzka (rozdělení na skupiny pro praktická cvičení, domluva na průběhu praktických cvičení, bezpečnost práce, prohlídka laboratoří), 1. přednáška se koná 24. února 2009 v učebně 502 od 10:30

Božena Navrátilová (668)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80