Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Upozornění pro studenty zapisující Obecnou mykologii !!!
Přednáška Prof. Gleasona nahrazuje pondělní (27.10.) přednášku z Obecné mykologie (týká se všech studentů, kteří mají Ob. mykologii zapsanou).
A. Lebeda

Martin Duchoslav (634)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
(Katedra botaniky PřF UP Olomouc)

Réunion – ždibec Afriky ztracený v Indickém oceánu aneb tropický ostrov jak si jej nepředstavujete

Přednáška se koná ve
středu 22. října 2008 od 16,45 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPBSB

Martin Duchoslav (633)

Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Česká fytopatologická společnost

si vás dovolují pozvat na přednášku

Prof. Dr. Marka L. Gleasona
(DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY, IOWA STATE UNIVERSITY, AMES, USA)

HOSTA PETIOLE ROT CAUSED BY Sclerotium rolfsii var. delphinii: ECOLOGY, BIOGEOGRAPHY, GENETICS, AND RESISTANCE BREEDING

Přednáška se koná
ve čtvrtek 30.10. 2008 ve 14.00 na učebně 510 (budova A) KB PřF UP, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc-Holice (konečná linky 22)

Martin Duchoslav (632)

Výuka Molekulární genealogie (MG) a Molekulární biosystematiky (MBS)
dne 14.10.2008 pro nemoc přednášejícího odpadá. Výuka bude nahrazena v později domluveném termínu.

Radim J. Vašut (630)

Kolokvium k diplomové práci z botaniky 2

Rozvrh prezentací pro zimní semestr 2008/9

Kurz je založen na vystoupeních studentů magisterského, popř. bakalářského studia biologie se zaměřením na botaniku. Studenti budou referovat o svých diplomových/bakalářských pracech v různém stádiu rozpracovanosti.
Velmi rádi uvítáme, když se na vystoupení svých kolegů přijdou podívat i další studenti, zvláště jsou zváni studenti prvních dvou ročníků, kteří uvažují o tom, že by se chtěli zaměřit na botaniku!

Martin Duchoslav (629)

Přehled přednášek* podvečerního přednáškového cyklu katedry botaniky PřF UP v zimním semestru
*vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPBSB (Výběrové přednášky z botaniky 2), pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu

Martin Duchoslav (628)

Důležité upozornění! Přednáška z Reprodukční biologie rostlin dne 7. 10. odpadá viz. STAG. Další přednáška se uskuteční až 14.10.

Vladan Ondřej (627)

Upozornění pro všechny studenty magisterského odborného studia (SBE, OTŽP), jejichž školiteli jsou členové katedry botaniky a jejichž téma reprezentuje "klasickou botaniku" (systematika, ekologie, floristika, fytocenologie apod.) [+ pro studenty bakal. studia nepovinné, leč žádoucí se účastnit]
Prosím, abyste si do úterý 7.10. zapsali kurz
Kolokvium k diplomové práci z botaniky 2 (BOT/KDP2)
+ všichni se zůčastnili první schůzky, která proběhne ve středu 8.10. (viz rozvrh). Zároveň žádám všechny studenty kurzu, aby mi zaslali téma své diplomové/bakalářské práce, školitele, a stav rozpracovanosti (na počátku, částečně zpracované, před finále), nejpozději do 7.10.

Martin Duchoslav (626)

Pěstování pokusných rostlin -zimní semestr
Sděluji studentům, že přednášky i cvičení začínají již VE STŘEDU 1. ŘÍJNA, a nikoliv 8. října, jak je nedopatřením uvedeno ve STAGu. Děkuji - Eva Křístková.

Eva Křístková (625)

Výuka Molekulární genealogie (MG)
Bude probíhat v učebně SE-504 (tj. ta učebna na budově D u skleníků)Radim J. Vašut (624)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80