Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Informace pro účastníky botanické výběrové exkurze do Slovinska BOT/EBTSB
Prosím účastníky exkurze, kteří si ještě nevyzvedli přeplatek, aby se u mne příležitostně zastavili.

Zbyněk Hradílek (623)

Informace pro studenty, kteří si zapsali kurz Bryologie BOT/BRYSB
Žádám studenty, kteří si tento kurz zapsali, aby se dostavili v pondělí 29.9.2008 v 16,00 hod. do mojí pracovny v Holici k domluvě výuky.

Zbyněk Hradílek (622)

Aplikovaná botanika
Prosím studenty, kteří si zapsali tento předmět, aby se všichni přišli v pátek 26.9.2008 v 8:00 hod. dohodnout na termínech přednášek a cvičení, učebna 504 (ve skleníku) - areál Biocentra v Holici, děkuji.

Ivana Doležalová (620)

Výuka předmětů Molekulární biosystematika (MBS), Molekulární genealogie (MG) a Určovací cvičení (Salix, Carex) (UCB)


Zahájení výuky mých předmětů bude v tyto termíny. Na první přednášce bych se rád dohodl, jestli termíny každému vyhovují a případně můžeme termíny ještě upravit.

-- Molekulární Biosystematika (přednáška) - úterý, 13.15-14.45, učebna 510 (zasedačka v átriu, vedle kanceláře sekretářky katedry botaniky)
-- MBS - cvika - dohodneme se na první přednášce, ale chci je udělat blokově a v laboratoři.
-- Molekulární Genealogie (př.+seminář) - úterý 15.00-16.30, učebna 510 (zasedačka v átriu, vedle kanceláře sekretářky katedry botaniky)
-- Určovací cvičení (Salix, Carex) - středa, 16.45-18.15, učebna 502 (kuželna).


Radim J. Vašut (619)

Praktikum pěstování rostlin - zimní semestr
Schůzka s vyučující pro dohodnutí termínů cvičení se uskuteční v úterý 23. září 2008 v 11 hodin u kanceláře Evy Křístkové (areál Biocentra v Olomouci – Holici, budova D, 1. patro).

Eva Křístková (618)

Pěstování pokusných rostlin -zimní semestr
Schůzka s vyučující pro dohodnutí termínů přednášek a cvičení se uskuteční v úterý 23. září 2008 v 10 hodin u kanceláře Evy Křístkové (areál Biocentra v Olomouci – Holici, budova D, 1. patro).

Eva Křístková (617)

5.-13.10.2008 Mykologická zahraniční exkurze Britské mykologické společnosti

Materiály zde
Pořádá: Katedra botaniky PřF UP, Katedra biologie PdF UP, ČVMS a BMS

Michaela Sedlářová (615)

Informace z knihovny:

Ve dnech 19.-21.8. a 25.-26.8.zavřeno.
(školení v KUP - Zbrojnice)

Irena Vaculová (614)

Nabídka tématu bakalářské práce: Změny v architektuře buněčného jádra během diferenciace protoplastů rostlin. Práce zahrnuje biotechnologické metody, metody mol. biologie a FISH. Vhodné pro odborníky i učitelské kombinace. Kontakt: RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D., vladan.ondrej@upol.cz, budova D, 1. patro.

Vladan Ondřej (613)

Nabídka témat bakalářských (diplomových) prací

1) Variabilita rezistence evropských populací lociky kompasové (Lactuca serriola) vůči vybraným izolátům plísně salátové (Bremia lactucae) z Lactuca serriola

2) Variabilita interakcí hostitel-patogen v patosystému Lactuca sativa-Bremia lactucae

3) Rozšíření a patogenní variabilita populací plísně salátové (Bremia lactucae) vyskytujících se na locice kompasové (Lactuca serriola) v České republice

Témata jsou vhodná pro odborníky i studenty učitelských kombinací.
Zájemci o daná témata se mohou hlásit u RNDr. Ireny Petrželové, PhD. nebo Prof. Ing. Aleše Lebedy, DrSc. na Oddělení fytopatologie Katedry botaniky PřF UP, Olomouc-Holice, Šlechtitelů 11, budova B, 1.patro.

Irena Petrželová (612)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80