Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Druhá botanická vycházka do okolí Olomouce: 25.4.2008 (Pá): NPR Hůrka u Hranic
Vedoucí exkurze: Zbyněk Hradílek, Lubomír Kincl

Odjezd: vlakem EX Beskyd z Olomouce, hl. n. směr Hranice n. M. v 6,57 hod., v Hranicích n. M. přestup na vlak směr Teplice n. Bečvou, příjezd 8,08 hod. (lístek kupujte do stanice Teplice nad Bečvou). Zpět taktéž vlakem.

Martin Duchoslav (590)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Jan Pergl, Ph.D., Mgr. Irela Perglová, Ph.D., Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
(Botanický ústav AV ČR Průhonice)

Co víme a co se můžeme naučit z invaze bolševníku velkolepého?

Přednáška se koná ve
středu 23. dubna 2008 od 16,30 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (589)

Pěstování pokusných rostlin - letní semestr
Žádám studenty Martinu Sirotkovou, Michala Tkáče a Věru Třetinovou, aby se ve vlastním zájmu se mnou co nejrychleji domluvili na náhradním termínu cvičení.

Eva Křístková (588)

Program Exkurze botanické a Terénního cvičení z botaniky pro studenty 2. ročníku oborů Bi-Ch, M-Bi a 1. ročníku SBE:
26.5.-30.5. 2008 (vedoucí Z. Hradílek a B. Trávníček)

Zbyněk Hradílek (587)

Program Botanické exkurze a Terénní botanické praxe pro obory Bi-Z, Bi-Geo, Tv-Bi a OTŽP:
19.-23.5. a 26.5.-30.5. 2008 (vedoucí M. Dančák a R. Vašut)

Martin Dančák (586)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Jan Vondrák
(Katedra botaniky PřF JU České Budějovice)

Lichenologická expedice kolem Černého moře se zajížďkou k slaným jezerům ve v. Turecku a z. Iránu

Přednáška se koná ve
středu 2. dubna 2008 od 16,30 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (585)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Jan Novák, Ph.D.
(Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Katedra botaniky PřF JU České Budějovice)

Lichenologická expedice kolem Černého moře se zajížďkou k slaným jezerům ve v. Turecku a z. Iránu

Přednáška se koná ve
středu 26. března 2008 od 16,30 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)

Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13 hod.), tržnice (15,46; 16,16 hod.) autobusem MHD č. 22, z ul. Kosmonautů autobusem MHD č. 13 (16,13 hod.) – výstup konečná stanice (Šlechtitelů).

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (584)

Seminář doktorandů doktorského studijního programu 1501 BIOLOGIE, oboru „botanika“ na PřF UP v Olomouci
Pátek 28.3.2008 v 8,00 hodin (Posluchárna č. 502 – přízemí (PřF UP, Šlechtitelů 11, Olomouc)

Zde podrobnosti...

Irena Vaculová (583)

Druhá botanická vycházka do okolí Olomouce: 25.4.2008 (Pá): NPR Hůrka u Hranic

(vápnomilné bučiny, suťové lesy, acidofilní doubravy, subxerofilní nelesní vegetace, skalní vegetace)
Vedoucí exkurze: Zbyněk Hradílek, Lubomír Kincl (e‐kontakt: zbynek.hradilek@upol.cz)

Odjezd: vlakem EX Beskyd z Olomouce, hl. n. směr Hranice n. M. v 6,57 hod., v Hranicích n. M. přestup na vlak směr Teplice n. Bečvou, příjezd 8,08 hod. (lístek kupujte do stanice Teplice nad Bečvou). Zpět taktéž vlakem.

Martin Duchoslav (582)

Termíny Zk ze Systému hub - pátky od 8.00 14.,21.,28.3.,4.4. (zkouší prof. Lebeda)

Martin Duchoslav (581)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80