Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Program Botanické exkurze a Terénní botanické praxe pro obory M-Bi, Bi-GO, Tv-Bi a OTŽP:
21.-25.5. a 28.5.-1.6. 2007 (vedoucí M. Dančák)

Martin Dančák (445)

Všem zájemcům o "conservation biology" vřele doporučujeme kurz:
Conservation Biology: Advances in the field, with a special emphasis on the impacts of climate change
by Richard Primack, Boston University, USA, will be held at the Department of Botany, Charles University, Prague, 18th to 20th April, 2007.

Více informací najdete zde

Martin Dančák (444)

První botanická vycházka do okolí Olomouce

4.5.2007 (Pá): Fenomén Kosíře u Prostějova a okolí

(xerotemní nelesní a lesní vegetace, vegetace plevelů)

Vedoucí exkurze: Lubomír Kincl a Martin Dančák (e-kontakt: lubomir.kincl@upol.cz)
Odjezd: autobusem (linka Olomouc-Slatinice) v 8,30 h. z Olomouce-Tržnice do Slatinic – příjezd 9,05 h., odtud pěšky na Malý Kosíř a dále směrem na NPR Státní lom
 Účast je zcela dobrovolná. Exkurze poběží za každého počasí! Délka exkurze do odpoledne.
 Dopravu si hradí každý účastník sám! Sraz na nádraží/zastávce vždy 10 minut před odjezdem nebo přímo na místě (zde bez záruky vzájemného nalezení).


Martin Duchoslav (443)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Vlastík Rybka, PhD. (1) & Mgr. Pavel Lustyk (2)
1 Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha-Trója & 2 AOPK Brno

Rostliny ve svitu evropských hvězd


Přednáška se koná ve
středu 28. března 2007 od 16,30 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (442)

Cvičení k Základům bryologie BOT/ZBCX
proběhne blokově v pátek 13.4.2007 od 13,00 hod. na učebně č. 506 v Holici (mikroskopický sál) a v sobotu 14.4.2007 v 8,00 hod. tamtéž. Nezapomeňte si vzít s sebou mikroskopické soupravy !!

Zbyněk Hradílek (441)

Termíny zkoušky ze systému rostlin - část houby: 5. dubna 2007, 12. dubna 2007, 17. dubna 2007, 24. dubna 2007. Začátek zkoušky vždy v 8, 00. Zkoušející Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Aleš Lebeda (440)

Veřejná přednáška
konaná v rámci profesorského řízení z botaniky

Doc. RNDr. Františka Krahulce, CSc.

Dlouhodobý výzkum krkonošských luk: struktura projektu a jeho hlavní výsledky


Přednáška se koná v areálu Biocentra PřF UP, posluchárna č. 502, v úterý 3.4.2007 ve 14.00 h

Martin Duchoslav (439)

Nabídka diplomových (bakalářských) prací v Laboratoři proteinových a molekulárních markerů KB se zaměřením na charakterizaci kolekce genových zdrojů r. Lactuca, stanovování celkového obsahu proteinů a aktivity enzymů v rostlinných tkáních. Bližší info - M. Kitner (budova D) nebo prof. A. Lebeda (budova B).

Miloslav Kitner (438)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Vlastík Rybka, PhD. (1) & Mgr. Pavel Lustyk (2)
1 Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha-Trója) & 2 (AOPK Brno)

Rostliny ve svitu evropských hvězd


Přednáška se koná ve
středu 28. března 2007 od 16,30 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (437)

BIOLOGIE VODNÍCH ROSTLIN !
Výuka předmětu BOT/BVRSB V. Rybky začne 6.3.2007 v 8:30 na učebně SE 510 (vedle sekretariátu kat. botaniky). Tamtéž také budou domluveny podrobnosti o následující výuce!!

Alice Mosočiová (436)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80