Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Zátiší v Holici aneb co se děje na fakultě?
Staví 1
Staví 2
Staví 3


Martin Duchoslav (356)

Aktualizovaná verze Anatomického atlasu cévnatých rostlin (autor PaedDr. V. Vinter)


Michaela Sedlářová (355)

Důležité sdělení pro studenty zapisující kurz BOT/VBG Vývojová biologie a genetika
Výuka externího učitele Prof. B.Vyskota, DrSc. (první blok)
se koná v úterý dne 10.10.2006 ve 13,00 hodin
v zasedací místnosti vedle sekretariátu katedry botaniky (PřF UP, spojovací chodba v přízemí. Šlechtitelů 11, Olomouc)

Účast všech přihlášených NUTNÁ !!!

Irena Vaculová (354)

Přehled přednášek* podvečerního přednáškového cyklu katedry botaniky PřF UP v zimním semestru
*vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPBSB (Výběrové přednášky z botaniky 2), pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu

Martin Duchoslav (353)

Informační schůzka k Bryologii BOT/BRYSB
Žádám studenty, kteří si tento kurz zapsali, aby se dostavili v pondělí 9.10.2006 během dopoledne do mojí pracovny v Holici k domluvě výuky. Uvítal bych předem (třeba e-mailem) návrhy na terminy.

Zbyněk Hradílek (352)

Upozornění pro studenta zapisujícího BOT/CSC (Cvičení ze statistiky na PC)
Vzhledem k minimálnímu zájmu nebude předmět tento školní rok otevřen. Prosím dotyčného studenta o jeho odepsání ze stagu. V případě enormního zájmu nechť se dotyčný zastaví osobně za mnou. Děkuji za pochopení.

Martin Duchoslav (350)

Pěstování pokusných rostlin - zimní semestr - informace pro studenty
Přednášky i cvičení budou probíhat v termínech, jak bylo dohodnuto na naší schůzce v úterý 26. září, to je v areálu Olomouc - Holice v posluchárně SE-E1. Výuka bude zahájena v pondělí 2. října. Přednášky se konají vždy v pondělí 13. a 14. vyučovací hodinu, cvičení 1. skupiny v pondělí 11. a 12. vyučovací hodinu, cvičení 2. skupiny ve středu od 16 do 17,30 hod. Úvodní cvičení bude probíhat také na pokusném pozemku, žádám proto studenty, aby se vhodně oblékli a obuli a vzali si případně pracovní rukavice. Děkuji.

Eva Křístková (349)

Výuka předmětu Tropická botanika (BOT/TRBOT) bude probíhat každou lichou středu od 14.00 do 17.30 na učebně SEE2. Úvodní přednáška se uskuteční 27.9.


Martin Dančák (348)

Upozornění pro studenty účastnící se výuky BIOSTATISTIKY (BOT/BSTSB)
Přednáška v úterý 26.9. z důvodu nepřítomnosti vyučujícího odpadá, a bude nahrazena prodloužením následujících přednášek. Děkuji za pochopení. MD.

Martin Duchoslav (347)

Vedoucí katedry botaniky uděluje na den 20.9.2006 - Akademicky den UP - studijní volno všem ročníkům (týká se to předmětů, které zajišťuje katedra botaniky).Irena Vaculová (346)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80