Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Upozornění pro studenty zapisující předmět "Vyběrové přednášky z botaniky 2" (BOT/VPBSB)
Přednášky budou probíhat 5x za semestr nepravidelně, prosím sledujte Aktuality na těchto stránkách od 25.9.

Martin Duchoslav (344)

Pěstování pokusných rostlin – PRAP – informace pro studenty

Schůzka studentů, kteří si zapsali tento předmět, s vyučující se uskuteční v úterý 26. září 2006 ve 14 hodin v areálu Biologických oborů v Olomouci – Holici, a to v prvním patře budovy D, před kanceláří vyučující. Dohodneme termín a místo výuky, která bude probíhat v blocích. Cvičení budou probíhat jak společně, tak individuálně po menších skupinách. Protože zatím není v provozu má e-mailová adresa, prosím o zasílání případných zpráv na tel. 604 51 04 70. Děkuji – Eva Křístková

Martin Dančák (343)

Provoz Knihovny biologických oborů v září
PO-ČT 8.30 hod. - 15.00 hod.
PÁ 8.30-12.00 hod.
Děkuji.
Pavla Žáčkova
Knihovna Biologických oborů


Pavla Žáčková* (340)

Pozor, v průběhu 2. poloviny srpna a 1. poloviny září bude provoz na odd. systematické botaniky a geobotaniky (hlavní budova, 2. podlaží) z důvodu rekonstrukce budovy OMEZEN (v některých dnech bude odd. zcela uzavřeno)!!!
Pokud potřebujete s někým z oddělení mluvit, doporučujeme se předem mailem či lépe telefonicky domluvit.

Martin Duchoslav (339)

Botanická zahrada PřF UP informuje
Ve dnech 17. – 20. srpna se uskutečnila letní etapa zahradnických výstav Flora Olomouc. Naše Botanická zahrada se podílela na realizaci společné expozice
Unie botanických zahrad České republiky v pavilonu H. Významné místo zaujímaly exponáty ze skleníkových sbírek Katedry botaniky v Olomouci – Holici
(foto1, foto2, které udržují Mgr. Martin Dančák, Ph.D. a pan Vladimír Všetička. Tato expozice byla oceněna zlatou medailí.


Slavnostního večera u příležitosti zahájení výstavy a ceremoniálu předávání cen, který pořádalo Výstaviště Flora Olomouc a.s. v prostorách univerzitního Konviktu, se zúčastnili také rektor Univerzity Palackého v Olomouci, pan Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. a děkan Přírodovědecké fakulty UP, pan Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

Přímo v areálu Botanické zahrady byly návštěvníkům představeny zajímavé trávy i traviny, které jsou zde v trvalých výsadbách i také druhy, které byly do zahrady převezeny ze sbírkových skleníků v Olomouci – Holici. Garantem této expozice byl Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

U příležitosti konání zahradnické výstavy byla v areálu Botanické zahrady
instalována výstava fotografií s názvem Botanici na cestách (foto3). Autory těchto fotografií jsou
Martin Dančák, Jiří Fajt, Tomáš Vávra, Jiří Kincl a Radim J. Vašut.
Tyto fotografie budou v Botanické zahradě až do poloviny října.


Eva Křístková (338)

Pozor – důležité !!!
Podzimní termíny BAKAL., MAG. STÁTNIC a OBHAJOB!!!
Učitel. studium biologie (magisterské studium)
– termín stát. závěr. zkoušek + možnost konání obhajob diplomových prací:

11.9.2006 (pondělí), od 8,00 hod.


Učitel. studium biologie
– termín stát. bakalářských zkoušek + možnost konání obhajob bakalářských prací:

12.9.2006 (úterý), od 8,00 hod.


Státní závěrečné zkoušky SBE – (zaměření botanika)
+ obhajoby diplomových prací:

1.9.2006 (pátek), od 8,00 hod.Irena Vaculová (337)

Výsledky zkoušky z ochrany fytogenofondu ze dne 22.6.2006: Zápočet získali: Stodůlková, Kaletová, Nermut, Šulgan a Kyšová. Zápočet bohužel nezískala Vodičková. Studenti oboru OTŽP Medlenová a Růžička získali známku velmi dobře; student Mach získal známku výborně. Známku/zápočet do indexu vám zapíše kdokoliv z vyučujících (V. Kostkan, M. Dančák, I. Doležalová nebo B. Trávníček). Vzhledem k nepřítomnosti většiny z nás na pracovišti v následujících dnech se pokuste nejdříve informovat, kdy bude možné se pro známku/zápočet dostavit.

Martin Dančák (336)

Upozornění pro studenty účastnící se BOT/ETP
Po 13.7. se prosím zastavte za Dr. Kinclem, bude vám vráceno každému 94,- Kč jako přebytek po vyúčtování exkurze. Vybavte se prosím drobnými mincemi!!!

Lubomír Kincl (335)

Nabídka diplomové práce pro studenta/tku, nejlépe 1.-3.ročníku biologie

Máte rádi rostliny? Nevadí vám s nimi pracovat v květináči, pod mikroskopem a v cytometru? A co třeba taková diplomová/bakalářská práce: "Karyologická variabilita potomstva cytotypů česneku obecného (Allium oleraceum)"
Můžete začít již nyní !!!
Zde podrobnosti...


Martin Duchoslav (332)

Speciální fytopatologie - poznávačka Po 12.6. všichni uspěli. Přijďte si nechat zapsat zápočet

Michaela Sedlářová (331)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80