Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Jan Mládek
(Katedra botaniky PřF UP Olomouc)

Extenzivní pastva versus struktura a diverzita vegetace


Přednáška se koná ve
středu 5. dubna 2006 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80 % účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (299)

Program Botanické exkurze a Terénní botanické praxe pro obory M-Bi, Bi-GO, Tv-Bi a OTŽP:
22.-26.5. a 29.5.-2.6. 2006 (vedoucí M. Dančák)

Martin Dančák (298)

Seminář doktorandů oboru botanika na PřF UP v Olomouci
Středa 12.4. 2006 v 8,00 hodin Posluchárna č. 502 – přízemí (PřF UP, Šlechtitelů 11, Olomouc)
Zde podrobnosti...

Irena Vaculová (297)

Témata doktorských prací z botaniky pro nový školní rok
/
Topics of Ph.D. theses from botany offered for the year 2006/07 by Faculty of Sciences, Palacký University
Zde podrobnosti...(HERE)

Martin Duchoslav (296)

Nabídka bakalářské (diplomové) práce:
Indukovaná rezistence u rostlin (s důrazem na rezistenci způsobenou předchozím napadením jiným patogenem). Kontakt: Mgr. Barbora Mieslerová, Ph.D., oddělení fytopatologie, budova B.

Barbora Mieslerová (295)

Nabídka diplomové práce pro studenta/tku, nejlépe 2.-3.ročníku biologie/učitelství (není podmínkou)

Karyologická variabilita potomstva cytotypů česneku obecného (Allium oleraceum)
Zde podrobnosti...

Martin Duchoslav (294)

Nabídka diplomové práce pro studenta 2.-4. ročníku se zájmem o ekologii travinobylinné vegetace
>Změny vegetace travního porostu dle způsobu obhospodařování (nabidka.doc) Zájemci kontaktujte do 15.dubna 2006: jan.mladek@upol.cz

Jan Mládek (293)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Kamila Filipová
(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ostrava)

Etiopie – země dolů krále Šalamouna


Přednáška se koná ve
středu 22. března 2006 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80 % účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (292)

Obecná mikrobiologie - SBE(1. ročník), ACh

Zadání seminárních prací:
G- aerobní tyčky a koky - Havlová; Rickettsiales a Chlamydiales - Balarynová; Mykoplazmata - Drobek; G- zakřivené bakterie - Juráňová; G- anaerobní tyčky a koky - Ježilová; Bakterie s klouzavým pohybem - Truksová; G+ anaerobní koky a tyčky - Bobek;Actinomycetales - Trojanová; G+ aerobní koky - Ginterová; G+ fakultativně anaerobní koky - Krčová; G+ nesporulující tyčky - Škráček; Fototrofní b. - Rakusová; Myxobacterales - Březinová; Pochvaté bakterie - Hajdaj; Spirochéty + Spirily a zakřivené b. - Ondrová; Chemolitotrofní bakterie - Jandová; Metylotrofní eubakterie - Taška; Průmyslově využitelné a patogenní kvasinky - Sedláček
do 8.5. posilejte na michaela.sedlarova@upol.cz
Zápočtový test 10.5.2006 po cvičení - nutno se zapsat ve STAGu!


Michaela Sedlářová (291)

Nabídka bakalářské (diplomové práce).

Téma: Srovnání fenotypové variability švédských a slovinských populací genových zdrojů Lactuca serriola.

Vhodné pro studenty z Olomouce a blízkého okolí. Jedná se o práci ve skleníku, zvláště v měsících dubnu až červenci. Kvalitní práce a kreativní přístup budou finančně ohodnoceny. Podrobnosti u Prof. A. Lebedy nebo I. Doležalové.

Ivana Doležalová (290)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80