Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Informace k Botanické exkurzi (BOT/EBTSB)
Termín konání : 19.-23.6.2006 Vedoucí: Bohumil Trávníček, Zbyněk Hradílek, Lubomír Kincl, Martin Duchoslav, Martin Dančák Přihlášení studenti složí zálohu ve výši 1 600,- Kč nejpozději do 11.4.2006 u p. A. Mosočiové (katedra botaniky, herbárium). Ze zálohy bude hrazena doprava zájezdovým autobusem a ubytování (4 noci). Tato částka nezahrnuje náklady na stravování. Předpokládaná trasa: Olomouc – východní Čechy – Liberec (nocleh 2 ×), Jizerské hory, Českolipsko a Mladoboleslavsko – Litoměřice (nocleh 2 ×) – České středohoří – Polabí – Olomouc Upozornění: pro studenty, kteří se přihlásili na tuto exkurzi a zaplatili zálohu, je účast na ní závazná. Upřesňující informace k vlastnímu průběhu exkurze budou oznámeny později.

Zbyněk Hradílek (289)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Prof. RNDr. MILAN CHYTRÝ, Ph.D.
(Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno)

Jihosibiřská pohoří: pohled do zaniklých krajin střední Evropy


Přednáška se koná ve
středu 15. března 2006 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80 % účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (288)

Dílčí zkouška ze systému rostlin - část HOUBY (obory OCHTŽP a MMB)
probíhá každý pátek v březnu až do půlky dubna v pracovně Prof. Lebedy (Budova B) od 8,30 do 11,30.

Barbora Mieslerová (287)

Pozvánka na přednášku

Dr. P.T.N. Spencer-Phillips

University of the West of England in Bristol (UK):

Introduction to University of the West of England in Bristol (UK), research within the faculty of Applied Sciences with special focus on the Centre for Research in Plant Sciences

která se koná v úterý 4.4. 2006 od 14 hod v učebně 7 katedry zoologie PřF, Tř. Svobody 26.

Barbora Mieslerová (286)

Pozvánka na přednášku

Dr. P.T.N. Spencer-Phillips

University of the West of England in Bristol (UK):

Proteomic analysis of pea downy mildew infections

která se koná ve středu 5.4. 2006 od 14 hod v učebně 502, budova A, Biocentra PřF UP, Šlechtitelů 11, Ol-Holice

Barbora Mieslerová (285)

Výzva ! Upozorňujeme na možnost dodatečného zápisu kurzu Botanická exkurze (BOT/EBTSB)
– za 8 kreditů. Původně byl zápis omezen pro studenty 2. a vyšších ročníků. Nyní tato podmínka odpadá a mohou se na exkurzi přihlásit i studenti 1. ročníků. Čím větší počet studentů se přihlásí, tím nižší bude poplatek jednoho studenta. Exkurze se mohou zúčastnit také další zájemci i mimo okruh studentů UP. Zájemci nechť se přihlásí přímo u vedoucích exkurze B. Trávníčka nebo Z. Hradílka (katedra botaniky PřF UP) a to do 15.3.2006. Exkurze bude směřovat do Jizerských hor, na Českolipsko a do Českého středohoří.

Zbyněk Hradílek (283)

Studenti zapisující Kvantitativní ekologii (BOT/PAVSB) - Změna !!!
výuka bude probíhat v úterky od 15,30 do 18,30 (19,00) hodin na posluchárně 510 (spojovaci trakt ke knihovně), v termínech 7.3., 14.3., 21.3. Další termíny budou upřesněny. Studenti botanicky zaměření budou mít ještě před tímto blokem 1 přednášku v původním prvním termínu čtvrtek 2.3. od 8,30 do 11 hodin na učebně 510.

Martin Duchoslav (282)

Výuka předmětu ohrožené druhy vyšších rostlin ČR (BOT/ODVR) bude probíhat v lichých týdnech vždy ve čtvrtek od 8.00 do 13.00 na učebně SE-E2. První přednáška se bude konat 2.3.2006

Martin Dančák (281)

Nabídka pro potenciální PhD studenty biologie/botanika
Kdo má ze studentů PřF UP zájem realizovat studentský PhD pobyt v Israeli (Institute of Evolution, University of Haifa, Haifa, Israel) zaměřený na botaniku, ať se obrátí na Prof. A. Lebedu.

Aleš Lebeda (279)

KNIHOVNA bude od úterý 21. února již OTEVŘENA !!!
Nová provozní doba knihovny a počítačové laboratoře areálu v Olomouci-Holicích !
Knihovna je převedena pod správu Knihovny UP a má novou p. knihovnici - Bc. Pavlu Žáčkovou.

Martin Duchoslav (276)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80