Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Jan Prančl
(Katedra botaniky PřF UK Praha)

Rod hvězdoš (Callitriche) v České republice: nenápadné rostliny s nápadně rozmanitou reprodukční strategií

Přednáška se koná ve
středu 30. března 2010 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, přednáškový sál č. SE 502

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (865)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Ester a Libor Ekrtovi
(Katedra botaniky PřF JčU České Budějovice)

Rod Callitriche v České republice: nenápadné rostliny s nápadně rozmanitou reprodukční strategií

Přednáška se koná ve
středu 23. března 2010 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, přednáškový sál č. SE 502

* vedeno též jako C kurz BOT/VPAU

Martin Duchoslav (864)

Výuka DENDROLOGIE (BOT/DEN)
dne 16.3.2011 odpadá a bude nahrazena v náhradním termínu.

Radim J. Vašut (863)

Informace k botanickým exkurzím (BOT/TEXSB, BOT/EXP) a terénní botanické praxi (BOT/TBPO)
Exkurze budou probíhat v termínu 23.-27.5.2011 většinou formou jednodenních výjezdů z Olomouce (jeden den se bude nocovat mimo Olomouc). Nejpozději do pondělí 4. 4. 2011 je třeba složit zálohu na tuto exkurzi ve výši 900,- Kč u sekterářky katedry botaniky paní I. Vaculové (budova A, přízemí). Kdo nezaplatí tuto zálohu do stanoveného termínu nebude se moci exkurze zúčastnit (= nezíská zápočet!). Případné nejasnosti je možné konzultovat u M. Dančáka - katedra botaniky PřF UP, Šlechtitelů 11, Olomouc - Holice. Email: martin.dancak@upol.cz, tel.: 585634819

Martin Dančák (862)

Všem zájemcům o středoevropskou květenu a vegetaci!
V termínu 20. - 25. června 2011 připravujeme autobusovou exkurzi zaměřenou na květenu a vegetaci panonské a matranské oblasti Slovenska a severního Maďarska, na kterou vás srdečně zveme. Exkurze je ve studijních programech vedena pod označením Botanická exkurze (BOT/EBTSB). Zde více informací a podrobnější brožurka .
Naléhavě žádáme zájemce o exkurzi, aby se závazně na exkruzi přihlásili nejpozději do konce března. Potřebujeme vědět přesný počet účastníků pro zajištění rezervace autobusu a ubytování.
A malé mlsání z minulé exkurze v r. 2008 do jižní Evropy zde .

Martin Duchoslav (861)

Přehled přednášek podvečerního přednáškového cyklu (BOT/VPAU) katedry botaniky PřF UP v letním semestru


Martin Duchoslav (860)

BOT/OBMSB
přednášky probíhají v úterky v bloku 4h na učebne 502 - začátek 9:15 - POZOR ZMĚNA! 8.3. přednáška odpadá.

Michaela Sedlářová (859)

Informace pro studenty, kteří si zapsali kurz Základy bryologie BOT/ZBCX
Výuka probíhá v Pá od 14,00 hod. Jeden blok přednášek už proběhnul.

Zbyněk Hradílek (858)

Informace pro studenty, kteří si zapsali kurz Základy bryologie BOT/ZBCX
První blok přednášek proběhne v Pá 18.2. od 14,00 hod. Sejdeme se ve vestibulu budovy, kde sídlí katedra botaniky.

Zbyněk Hradílek (857)

Mikrobiologie vody
Výuka proběhne blokově na učebně SE-MKL v následujících termínech: 17. března 2011 (9-12 hod), 24. března 2011 (9-12 hod), 14. dubna 2011 (9-12 hod), 21. dubna 2011 (9-12 hod), 28. dubna 2011 (9-15 hod) (součástí výuky je exkurze do ČOV Nové Sady)

Barbora Mieslerová (856)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80