Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Výsledky 1. zápočtového testu ze systému a fylogeneze nižších rostlin, část houby:

Bi-G 2. ročník 21.11. 2005
Test úspěšně napsali: Holečková, Hýblová,, Láníková, Mazalová.
Životní cykly hub úspěšně zvládli: Hýblová, Láníková, Ondráčková.
Ještě doplňující otázky k testu dostanou: Dvořák, Továrková.
Ještě doplňující otázky k ŽC: Kočí.

M-Bi 2. ročník 21.11. 2005
Životní cykly hub úspěšně zvládla: Laštůvková.

Ostatní studenti nedosáhli potřebného počtu bodů.

Irena Petrželová (234)


Přijďte s námi slavit
Geobotanický slunovrat

Kam?
Katedra botaniky PřF UK
Praha – Benátská 2


Jiří Fajt (233)

Studentům 1. ročníku chemických oborů a MBB

Přednáška z Obecné biologie dnes od 20.00 do 21.30 z důvodu děkanského volna odpadá!

doc. J. Jurčák

Aleš Látr (232)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Zdenka Otýpková
(Katedra botaniky PřF MU Brno)

Rozmanitost polních plevelů v minulosti a dnes


Přednáška se koná ve
středu 23. listopadu 2005 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* též součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPBSB (Výběrové přednášky z botaniky 2), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (231)

Pěstování pokusných rostlin - informace pro studenty
Studijní materiály a informace k vyučování jsou zde, 1, 2, 3, 4, 5, 6a,6b. Upozorňuji, že prezentace o chorobách a škůdcích přenosných osiuvem a sadbou je veliká a její stahování může trvat dlouho. Další informace jsou v sekci "výuka a studijní materiály".

Eva Křístková (230)

Termíny blokových cvičení z Biostatistiky (BOT/BSTSB)
(Pozor, nezaměňuj s Cvičení ze statistiky na PC, to je něco jiného !)
Celkem 3 bloky proběhnou vždy v počítačové učebně v knihovně (areál Šlechtitelů) ve 3 skupinách v časech:
úterý 10,30-12,00;
středa 18,00-20,00
a čtvrtek 12,00-14,00

v těchto termínech:
22.11.-24.11., 29.11.-1.12. a 13.12.-15.12.

Účast zapsaných studentů dle rozpisu je povinná. Na 1. cvičení bude prověřena znalost základů MS Excelu.

Martin Duchoslav (229)

Cvičení z programu TURBOVEG
Vzhledem k projevenému zájmu proběhne v
pondělí 21.11. od 16 do 18,30 hodin školení v užívání programu TURBOVEG
v počítačové učebně v areálu PřF UP, Šlechtitelů 11, Olomouc.
Co to je Turboveg? Databázový program pro vkládání a archivaci fytocenologických snímků, dat o rostlinách z trvalých ploch atp. Program je standardem užívaným po celém světě.
Kapacita učebny je omezena, zájemci nechť se mi laskavě ozvou mailem nejpozději do 17.11. Kdo má, ať sebou vezme své zápisky snímků z terénu! Doporučuji všech studentům, kteři si zapsali Fytocenologii !!!

Martin Duchoslav (228)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
(Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická fakulta MZLU Brno)

Příroda ostrova Sokotra („Galapágy Indického oceánu“)


Přednáška se koná ve
středu 9. listopadu 2005 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* též součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPBSB (Výběrové přednášky z botaniky 2), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (227)

Předtermíny ze systému nižších rostlin-část řasy

Na nástěnce katedry jsou k dispozici předtermíny ze systému řas pro učitelské studium II.roč a studenty SBE I.roč. Maximální počet studentů na zkoušku je 15! Chcete-li přijít na konkrétní hodinu, zapište prosím za své jméno čas do závorky.

Petr Hašler (226)

Pěstování pokusných rostlin - informace pro studenty
Vyučování se ze dne 4. listopadu přesouvá na čtvrtek 3. listopadu a uskuteční se v době od 13 do 15 hodin v areálu v Holici v místnosti SE-E2 nové budovy naproti budově D. Individuální cvičení je stanoveno v rozsahu 8 hodin u tří odborných garantů, proto jeho absolvování neodkládejte na pozdější dobu. Děkuji.

Eva Křístková (225)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80