Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Z Botanické zahrady UP
Pozvánku do Botanické zahrady na

výstavu keramických prací

v rámci výstavy HORTIKOMPLEX ve dnech 6.-.9.10. si můžete přečít ZDE.

Eva Křístková (214)

Druhý blok kurzu: Určovací cvičení z botaniky, kódy: BOT/UCCA a BOT/UCCB, sylabus zde

proběhne v úterý 11. října v čase 8:00-11:15 v místnosti SE 504 – budova GŠK

Kontakt: jan.mladek@upol.cz
PS: Cvičení bude věnováno determinaci druhů rodu Salix (vrba) - přineste s sebou svoje herbářové položky nebo i čerstvé rostliny.

Jan Mládek (213)

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY kurzu "Fytocenologie" a" Fytogeografie"


Z důvodu účasti na SZZ dne 6.10.

odpadá výuka

dr. L. Kincla v posluchárně E2.

Lubomír Kincl (212)

Vzorový test a jeho řešení a hodnocení, které se objevily u přijímacích zkoušek

na biologické obory PřF UP v r. 2006 Zveřejněním naplňujeme ujednání zák. č. 343/2002 Sb., par. 1. Zde test a vysledky... Zde bodové hodnocení...

Irena Vaculová (211)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Ing. Marián Horváth
(Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, pracoviště Olomouc)

Klasifikace lesních rostlinných společenstev

Srovnání českého typologického systému ÚHÚL s typizací lesů užívanou v Natuře 2000, v Severní Americe a v různých evropských státech

Přednáška se koná ve
středu 12. října 2005 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* též součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPBSB (Výběrové přednášky z botaniky 2), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (210)

Výuka Cvičení ze statistiky na PC (BOT/CSC)

(pozor, nezaměňuj s cvičením k Biostatistice!)
poběží blokově ve 2. části semestru. Prosím zapsané studenty, aby mi sdělili vhodné termíny v délce cca 3 vyučovací hodiny/týden.

Martin Duchoslav (209)

Přehled přednášek* podvečerního přednáškového cyklu katedry botaniky PřF UP v zimním semestru
*vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPBSB (Výběrové přednášky z botaniky 2), zakončeno Zp, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu

Martin Duchoslav (208)

Výuka předmětu Pěstování pokusných rostlin se dne 30. září kvůli onemocnění vyučujícího nekoná. Vyučování bude zahájeno v pátek 7. října podle rozvrhu, to je v 7 hodin v učebně 504 v Holici.

Eva Křístková (207)

Studentům Bi-Ch, 1. ročník !

Žádám zástupce studijní skupiny Bi-Ch 1. ročník, ať se co nejdříve dostaví domluvit čas konání cvičení z Biologické techniky (BTX1)!
A. Látr, hlavní budova, 2.patro, dveře č. 215

Aleš Látr (206)

Upozornění pro studenty 1. ročníku Bi-ZO

Cvičení z biologické techniky (BTX1) dnes, tj. 27.9.2005 odpadá!
Cvičení proběhne příští týden ve stejný čas.

Doc. J. Jurčák

Aleš Látr (205)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80