Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 

Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky z oborů Učitelská biologie a specializace SBE - botanika

nově ke stažení v sekci "pregraduální studium".

Martin Duchoslav (193)

Z důvodu zabránění zneužívání mailových adres pracovníků a doktorandů katedry automatickými vyhledávacími roboty byl zavináč v adrese nahrazen znaky _at_. Prosíme o jejich změnu na zavináč při užití adres z tohoto webu. Děkujeme za pochopení.

Martin Duchoslav (192)

Z botanické zahrady:
Pracovníci Katedry botaniky a Botanické zahrady připravují expozice, které mohou shlédnout návštěvníci letní etapy zahradnických výstav Flora Olomouc, která se uskuteční 18. - 21. srpna 2005. V citrusovém skeníku Flora Olomouc byla instalována nová expozice karnivorních - hmyzožravých rostlin:1,2,3,4,5. Rostliny byly vypěstovány ve sbírkových sklenících Katedry botaniky PřF UP v Olomouci-Holici:1,2,3, odborným asistentem Katedry botaniky Mgr. Martinem Dančákem, Ph.D., který je odborným garantem expozice. Autorem návrhu a tvůrcem celé expozice je vedoucí zahradník Katedry botaniky, pan Vladimír Všetička:1,2,3.Již na jaře roku 2005 byla v tropickém skleníku Flora Olomouc ve spolupráci pracovníků Katedry botaniky PřF UP, Výstaviště Flora Olomouc a.s. a paní Ing. Jitky Gajdoštinové instalována trvalá expozice zázvorovitých rostlin. Rostliny pro tuto expozici připravil Mgr. Martin Dančák, Ph.D, který je jejím odborným garantem1. V areálu Botanické zahrady se návštěvníci mohou seznámit s kolekcí trav, které jsou trvale v Botanické zahradě pěstovány a s unikátní kolekcí trav Patagonie. V zahradě byla připravena ukázka zajímavých rostlin ze specializovaných kolekcí Katedry botaniky. Tyto kolekce jsou udržovány ve sklenících v Olomouci - Holici a do zahrady byly dočasně umístěny1,2,3. Botanická zaharda je po dobu konání zahradnických výstav přístupna návštěvníkům přímo z areálu výstaviště brankou za sbírkovými skleníky. I během vegetačního období je zahrada volně přístupna veřejnosti. Je otevřena od května do října v pracovní dny (mimo pondělí) od 10 do 15,30 hod, o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 16 hod.

Eva Křístková (190)

Z botanické zahrady:
Za účasti pana Prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc., dekana PřF UP se v pátek 24. června 2005 setkali pracovníci Katedry botaniky. se zástupci Výstaviště Flora Olomouc, s.r.o., v čele s jejím ředitelem, Ing.arch. Zdeňkem Štefkou, CSc. a dalšími přáteli a kolegy, například vedoucím Katedry biologie a pěstitelství PdF UP RNDr. Vlastimilem Tlustákem, CSc. Mezi konkrétní výsledky dosavadní spolupráce patří trvalá expozice zázvorovitých rostlin v tropickém skleníku Flory, kterou připravil Mgr. Martin Dančák, Ph.D., nebo digitální informační systém Botanické zaharady, který v rámci bakalářské práce na Katedře geoinformatiky PřF vytvorila studentka Kristina Pajurková pod vedením paní Ing. Zdeny Dobešové.

Eva Křístková (188)

Z botanické zahrady:
pan dekani.

Eva Křístková (187)

Studenti, kteří se zúčastnili botanických exkurzí (BOT/EXP, BOT/TBPO, BOT/TEXSB), dostavte se prosím k vedoucím exkurzí (M. Dančák, Z. Hradílek) k převzetí přeplatku ze zálohy na exkurzi ve výši 40 Kč. Preferovanou formou je předání celkové částky za každou skupinu pověřenému zástupci - omezte prosím vyzvedávání přeplatků jednotlivě. Informujte se také u příslušného vedoucího na termín, kdy se k převzetí dostavíte (bez předchozí domluvy se může stát, že vedoucího nezastihnete).

Martin Dančák (186)

Test z obecné botaniky dne 19.5.2005 nenapsali: Foldýnová, Kajanová, Martinek, Paščenko (Sedláčková, Fojtík, Štosová-ústní dozkoušení)

Božena Navrátilová (185)

Termín zápočtu z Obecné mikrobiologie - 30.5. v 10h budova B,
pro biochemiky - BOT/MBBC - nutnost zápis ve STAGu!


Michaela Sedlářová (184)

Zkouška ze Systému a evoluce vyšších rostlin
(BOT/SVPR, BOT/SVP, BOT/SBOO)

Zkoušející: B. Trávníček, Z. Hradílek
Zapisovat se na zkoušku je možné jedině prostřednictvím STAGu. Zápis na zkoušku, příp. možnost odhlášení z ní bude možné nejpozději 24 hodin před započetím zkoušky. Zkouška má 2 části - písemnou a ústní a její součástí je i předložení zpracovaného herbáře. Zkouška pro všechny kombinace začne vždy v daný den v 8,30 hod. písemným testem.
Pozdní příchod znemožní zkoušku vykonat a znamená ztrátu termínu !!!
Podmínkou vykonání zkoušky je zápočet ze cvičení. Zápočet z exkurze není podmínkou, nýbrž výhodou. Dosavadní vypsané termíny:
3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 29.6., 11.7. 2005
Další 3 termíny [na konec července a na srpen] budou vypsány začátkem července.

Zbyněk Hradílek (183)

Cvičení z populační ekologie rostlin (v terénu)
se koná v pondělí 23.5. na Kosíři u Slatinic. Odjezd autobusem ze zastavky na starém autobusovém nádraží u Tržnice v 8,30 hod. směr Slatinice. Sraz v 8,15 hod. na zastávce. Vezměte si s sebou indexy, terénní oblečení, něco na psaní, určovací klíč, a něco na ochranu proti klíšťatům. Odpoledne/večer proběhne zkouška z Populační ekologie. Cvičení trvá pouze 1 den.

Martin Duchoslav (182)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80