Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  &h5>10. května test z obecné botaniky nenapsali: Pavlíček, Martinek, Štosová, Foldýnová, Granátová, Krajsová, Tománková, Vágnerová (Coufalová - ústní dozkoušení)
13. května test nenapsali: Fojtík, Kajanová, Paščenko, Sedláčková, Sogelová (Mašek, Orlová -ústní dozkoušení)


Božena Navrátilová (181)

Termíny z
Kvantitativní ekologie (BOT/PAVSB)
8.6. a 14.6., vždy od 9,00 na počítačové učebně, omezení na 8 lidí. Zkouška proběhne formou úkolového zpracování vzorových dat v programech CANOCO a JUICE (ordinace a klasifikace) a diskuse nad výsledky. Zapište se do STAGU. Další termíny pouze pro větší počet lidí a po předchozí domluvě!

Martin Duchoslav (180)

Všem studentům !
Pro případné zájemce zůstává několik volných míst na botanické exkurzi konané v období 23. až 27.5. Pokud máte o účast na této exkurzi (případně i jednotlivé dny) zájem, kontaktujte neprodleně (do pátku 13.5.) M. Dančáka. Upozorňuji, že studenti, kteří tuto exkurzi nemají ve studijním plánu si ji mohou zapsat jako předmět kategorie C.
Program exkurze (na straně 2)

Martin Dančák (179)

Poslední cvičení z

Kvantitativní ekologie

proběhne v úterý 3.5. od 14,00 hodin do vyčerpání na počítačové učebně (cvičení z programu CANOCO a JUICE).

Martin Duchoslav (176)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

RNDr. Petr Petřík
(Katedra botaniky PřF Univerzity Karlovy, Praha & Botanický ústav AV ČR Průhonice u Prahy)

Co se můžeme dozvědět z rozšíření rostlin?
Aneb co možná nevíte o síťovém mapování


Přednáška se koná ve
středu 4. května 2005 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* Součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1

Martin Duchoslav (175)

CVIČENÍ Z EKOLOGIE V TERÉNU (BOT/ETP)

Termín konání: Po 30.5. – Stř 1.6. 2005

Program cvičení, studijní materiály a další podmínky (záloha apod.) ke stažení ZDE nebo na stránkách kurzu v sekci VÝUKA !!!
Zálohu v hodnotě 300 Kč složte do 20.5. (podrobnosti v souboru s programem) !!!

Martin Duchoslav (174)

Studijní texty ke cvičení ze Speciální fytopatologie ke stažení v sekci Výuka a studijní materiály.

Irena Petrželová (173)

Upozornění pro případné dodatečné zájemce o účast na Cvičení z ekologie v terénu (BOT/ETP).

Bylo umožněno zapsání kurzu jako kategorie C, celkem pro 10 lidí, bez nutnosti dodatečně platit za zapsání. Zájemce prosíme u urychlené dodatečné zapsání do STAGU do 1.5.

Martin Duchoslav (172)

Ohrožené druhy vyšších rostlin ČR
první termín zkoušky je 5. 5. 2005 v 9.00 h. v pracovně M. Dančáka. Zájemci přihlašujte se prosím přes STAG.

Martin Dančák (171)

Všem studentům !
Rozhodnutím vedoucího katedry botaniky PřF UP prof. Ing. A. Lebedy, DrSc. došlo ke změně financování všech exkurzí pořádaných katedrou botaniky. Dle nového nařízení si studenti plně hradí náklady na dopravu a ubytování během exkurzí. Z tohoto důvodu také dochází ke zvýšení již oznámené zálohy u Botanické exkurze, Terénní botanické praxe a Terénního cvičení z botaniky z 500 na 700 Kč.
Programy exkurzí:
16.-20.5.2005 (vedoucí M. Dančák a kol.) 23.-27.5.2005 (vedoucí M. Dančák a kol.) 23.-27.5.2005 (vedoucí Z. Hradílek a B. Trávníček)

Martin Dančák (168)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80