Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

RNDr. Petr Petřík
(Katedra botaniky PřF Univerzity Karlovy, Praha & Botanický ústav AV ČR Průhonice u Prahy)

Co se můžeme dozvědět z rozšíření rostlin? Aneb co možná nevíte o síťovém mapování

Přednáška se koná ve
středu 4. května 2005 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* Součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), zakončeno K, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (167)

Cvičení ze systémy vyšších rostlin - výsledky testů !
Závěrečnou zápočtovou písemku absolvují tito studenti, kteří nedosáhli potřebného počtu bodů: Černohous V. (Z-Bio), Hamplová M. (Z-Bio), Hofírková P. (Bi-Geo), Holoušová M. (Z-Bio), Weiszenstein M. (Bi-Geo) a Zámečník J. (Z-Bio). Všichni ostatní studenti všech kombinací (tj. Bi-Geo, Z-Bio, M-Bi, Tv-Bi, Bi-Z a Ch-Bi) uspěli v dílčích písemkách. Jmenovaných 6 studentů prosím aby se dostavili 27. resp. 28.4. k zápočtové písemce, která bude obsahovat jednu až dvě otázky z každé skupiny vyšších rostlin, probírané na cvičeních (tj. celkem asi 12 otázek). Pro případné upřesnění termínu kontaktujte co nejdříve e-mailem M. Dančáka.

Martin Dančák (166)

Terénní cvičení z botaniky pro 1. roč. Bi-Ch a Bi-Tv ve dnech 25.4.-28.4.2005

Pondělí 25.4. - Plané Loučky, sraz v 9:30 Poděbrady (parkoviště).
Bus č. 20 z Nám. Hrdinů 8:42 nebo Bus č. 18 z Nám. Hrdinů 8:44
Předpokládaný konec kolem 14. hod.
S sebou: určovací klíč, obrazový atlas rostlin, oblečení a obuv do terénu, zápisník, psací potřeby, jídlo a pití.
Další info na nástěnce ve 2. patře.

Aleš Látr (165)

Konzultační den (14.5.2005)
Dne 14. května t.r. proběhne v prostorách holického areálu soustředění uchazečů o studium biologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Studijní materiály k praktickému poznávání rostlin si přihlášení uchazeči mohou (ve formátu pdf) stáhnout zde:
Materiály 1
Materiály 2
Foto areálu Holice

Lubomír Kincl (164)

Cvičení z

Kvantitativní ekologie

proběhne v úterý 26.4. od 14,00 hodin do vyčerpání na počítačové učebně (cvičení z programu CANOCO a JUICE).

Martin Duchoslav (163)

Zkouška ze systému nižších rostlin,část řasy

Všichni studenti,kteří doposud nesložili zkoušku ze systému nižších rostlin(řasy),nechť tak učiní v dubnovém termínu 22.4. nebo v květnu 16.5., který je pravděpodobně i termínem posledním!!!! Vzhledem k problému při zápisu do stagu se zapište na nástěnce katedry.

Petr Hašler (162)

Z botanické zahrady:
Do botanické zahrady zavítali v březnu noví návštěvníci.

Eva Křístková (160)

Sylabus pro studenty učitelských kombinací ke

Cvičení ze systému vyšších rostlin,

Úvodní test bude obsahovat jen elementární otázky k morfologii nejzákladnějších druhů jehličnanů (zaměřte se hlavně na domácí zástupce).

Sylabus zde:Gymnospermae (nahosemenné rostliny)


Radim J. Vašut (159)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

RNDr. Michal Hejcman, Ph.D.
(Katedra pícninářství a trávníkářství, Agronomická fakulta,Česká zemědělská univerzita, Praha)

Obhospodařování travních porostů dnes a dříve –
aneb jak působí pastva na vegetaci

Přednáška se koná ve
středu 13. dubna 2005 od 16,00 hodin
v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,12), tržnice (15,16) či od Alberta (15,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* Součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), zakončeno K, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu


Martin Duchoslav (158)

Témata doktorských prací pro nový školní rok /
Topics of Ph.D. theses from botany offered for the year 2005/06 by Faculty of Sciences, Palacký University

zde ke stažení / download here

Irena Vaculová (157)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80