Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Houbové organismy a řasy v biotechnologii
Výuka proběhne blokově na učebně SE-E1 v následujících termínech: 22. února 2011 (17-20 hod), 5. dubna 2011 (17-20 hod), 12. dubna 2011 (17-20 hod), 19. dubna 2011 (17-20 hod), 26. dubna 2011 (17-20 hod), 3. května 2011 (17-20 hod) součástí výuky je exkurze do pivovaru v Litovli (dle domluvy)

Barbora Mieslerová (855)

Výzva pro všechny diplomanty/bakalářníky zpracovávající
své práce pod vedením pracovníků katedry botaniky.
V rámci zvyšování kvality vašich prací a vašeho projevu při prezentacích vás žádáme, abyste se zúčastnili (zapsali si) kurz BOT/KDP1. Cílem kurzu je diskutovat metodologii, způsoby řešení a interpretace výsledků získaných při zpracovávání bakalářské/diplomové práce. Student by měl prezentovat během svého studia 2 přednášky, jednu v úvodním období řešení práce a druhou během závěrečného zpracovávání výsledků práce. Seminář poběží blokově cca 4x za semestr (dle přihlášené kapacity). Do semináře je možné se přihlásit i "neoficiálně" (tj. nezapisovat si ho), toto doporučujeme studentům bc. studia.

Kurz je otevřený/vhodný i pro studenty nižších ročníků, kteří uvažují o volbě tématu své práce - zde si mohou udělat představu o nabídce katedry. Prosím kontaktujte garanta kurzu pro bližší info: M. Duchoslav (martin.duchoslav@upol.cz).

Martin Duchoslav (853)

Informace pro studenty zapisující kurz BOT/VPAU "Výběrové přednášky z botaniky"
Termíny přednášdek/bloků budou zvěřejněny během prvních 2 týdnů letního semestru zde.

Martin Duchoslav (852)

Informace pro studenty, kteří si zapsali kurz Základy bryologie BOT/ZBCX
Žádám studenty, kteří si tento kurz zapsali, aby se dostavili ve středu 16.2.2011 v 15,00 hod. do mojí pracovny v Holici k domluvě výuky.

Zbyněk Hradílek (851)

Informace pro studenty zapisující kurz BOT/PERSB "Populační ekologie rostlin" a BOT/TPESB
Kurz (přednášky Prof. Krahulce) poběží blokově ve čtvrtky 8-12 hodin v učebně SE 507 v tyto termíny: 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 28.4.
Cvičení poběží (Dr. Duchoslav) taktéž blokově na učebně č. 507 ve dny 31.3. a 21.4. od 8,30 do 12 hodin (dle situace i možná déle, s přestávkami, na 2. cvičení notebooky s sebou).

Terénní cvičení (pozor, něco jiného než cviko k přednášce) z popul. ekologie rostlin (BOT/TPESB) bude realizováno 30. května v jednom dni na Malém Kosíři u Slatinic, zároveň tento, popř. ještě další den (31.5. odpoledne) proběhne zkouška.

Martin Duchoslav (849)

Houbové organismy a řasy v biotechnologii
Prosím studenty, kteří si zapsali předmět BOT/HBIT - Houbové organismy a řasy v biotechnologii, aby se dostavili ve čtvrtek 17.2.2011 na budovu B - mikrobiologická laboratoř v 11 hod k domluvě na výuce tohoto předmětu. Děkuji Barbora Mieslerová

Barbora Mieslerová (848)

Mikrobiologie vody
prosím studenty, kteří si zapsali předmět BOT/MBVSB - Mikrobiologie vody, aby se dostavili v úterý 15.2.2011 na budovu B - mikrobiologická laboratoř v 16,00 k domluvě na výuce tohoto předmětu. Děkuji Barbora Mieslerová

Barbora Mieslerová (847)

Upozornění pro studenty zapisující Cvičení z ekologie v terénu (BOT/ETP)
Cvičení proběhne ve dnech 24.-26.5. (út-čt). Podrobnosti budou sděleny později.

Martin Duchoslav (846)

Zájemci o volitelný předmět BOT/TEKSB:Techniky explantátových kultur

V pondělí 14. února 2011 v učebně 502 (Holice) ve 14:00 je úvodní schůzka (rozdělení na skupiny pro praktická cvičení, domluva na průběhu praktických cvičení, bezpečnost práce, prohlídka laboratoří).

Božena Navrátilová (845)

V letním semestru bude otevřen pro učitelské kombinace nový kurz "Molekulární markery ve šlechtění rostlin" - základní typy molekulárních markerů, základní postupy ve šlechtění, genové banky, rostlinné biotechnologie, problematika GMO. Přednášející: Kitner, Křístková, Navrátilová, Ondřej (UPOL); Smýkal + Švábová (Agritec Šumperk).

Miloslav Kitner (844)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80