Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Novinka pro všechny zájemce o diplomku z botaniky a již aktivní diplomanty/bakalářníky kateder botaniky/ekologie !!!
Podrobnosti ZDE

Martin Duchoslav (84)

Studenti 3. ročníku oboru Bi-Z-O (Netopil, Brychová, Pazdírková, Slezáková, Valová, Cvrková a Sečková) se mohou dostavit k zapsání výsledku zkoušky z ochrany genofondu na katedru botaniky k M. Dančákovi či B. Trávníčkovi

Martin Dančák (80)

Nabídka tématu diplomové práce
(vhodného pro studenty kombinace biologie-zeměpis)
Hledáme studenta (-tku) pro realizaci fytogeograficky zaměřené dipl. práce:
„Rozšíření druhů rodu Glyceria (zblochan, čeleď Poaceae – lipnicovité) v ČR“.
Téma je vhodné i pro studenty vyšších ročníků, protože práce na této DP není omezena na botanickou sezónu a je ji možno realizovat v poměrně krátké době. Pro realizaci DP je daleko více než znalost rostlin důležitá znalost topografie České republiky, resp. zájem studenta zdokonalit se v topografii ČR! Hlavním cílem DP je utřídit několik tisíc již získaných údajů o výskytu 5 druhů tohoto rodu podle fytogeografického členění ČR. Velmi důležitým předpokladem je také maximálně pečlivý a zodpovědný přístup studenta při třídění dat.
Na další podrobnosti se případní zájemci mohou informovat u Bohumila Trávníčka a Martina Dančáka, katedra botaniky PřF UP Olomouc (Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice).

Martin Dančák (79)

Výsledky zkušebního testu z předmětu Ohrožené druhy vyšších rostlin ČR ze dne 28.6.2004. Všichni !!! zúčastnění byli neúspěšní ! Další termín bude vypsán v první polovině září popř. v říjnu.

Martin Dančák (78)

Upozornění pro studenty, kteří absolvovali Cvičení z ekologie v terénu v r. 2004
Zpracované presentace tak, jak je jednotlivé skupiny odprezentovaly na konci cvičení jsou zde

(Poznámka: úroveň zpracování jednotlivých prezentací se vzájemně liší, obsahuje nepřesnosti a odpovídá stupni zkušeností a času dostupnému pro zpracování dat)

Martin Duchoslav (77)

Upozornění pro studenty MBB1(2)
Katedra buněčné biologie a genetiky žádá všechny své studenty, aby si v ZIMNÍM SEMESTRU 2004/2005 ZAPSALI PŘEDMĚT TYPU "C" KFC/BZP - Bezpečnostní předpisy v chemii

Předmět proběhne blokovou formou na počátku semestru.

V důsledku platnosti Zákona č. 356/2003 "O chemických látkách a chemických přípravcích" studenti, kteří neabsolvují tento předmět nemohou být připuštěni do cvičení, zejména z chemie, biochemie a molekulární biologie.

Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
(585634903,4908; safarova@prfholnt,upol.cz)

Martin Duchoslav (76)

Poslední opravný termín z Biostatistiky
Pondělí 30. srpna 2004 od 8,30 na učebně č. 501 !!

Od 8,30 h. se píše teorie, od 10 h. vždy po 8 studentech se po 30 min. řeší příklady v poč. učebně v knihovně. Kdo má pouze článek, dostavte se na 8,45 h. do uč. 501, během písemky z teorie vás prozkouším.

Martin Duchoslav (75)

V zápočtovém testu ze systematické botaniky ze dne 19.5.2004 neuspěli tito studenti oboru MBB: Kubáňová, Mazůr, Štembírková, Pivnička, Divoká a Zlámalová. Po ústním dozkoušení mohou zápočet dostat Schwarzbrunn a Konieczna. Ostatní zúčastnění studenti byli úspěšní. Opravný termín proběhne v tomto nebo následujícím týdnu (tj. v období od 1.6.2004) po domluvě s vyučujícím ! (nejlépe e-mail). Preferovaný termín: pondělí 7.6. v 17.00 hod. Další možné termíny: úterý 1.6. kdykoliv, středa 2.6. kdykoliv, čtvrtek 3.6. kdykoliv, úterý 8.6. v 17.00 hod.

Martin Dančák (74)

Upozornění pro všechny uživatele počítačové učebny v knihovně biol. oborů areálu Holice - Důležité !!!
Na začátku prázdnin (1.7.2004) dojde k přeinstalování všech počítačů v počítačové učebně. Tím budou smazána všechna uložená data na těchto počítačích.

Žádáme všechny uživatele: své soubory si prosím zkopírujte během měsíce června! Data budou po 1.7.2004 smazána bez náhrady. Pro kopírování většího rozsahu dat užívejte USB disky, popř. CD_ROM (vypálení Vám zajistí správce počítačové sítě Honza Klapal, první dveře vpravo ve spojovací chodbě mezi knihovnou a vestibulem).

Martin Duchoslav (73)

24. května napsali test z obecné botaniky: Černohous, Trosterová, Holoušková, Náplavová, Slavíková, Rašek, Václavková, Procházka (!). Ústně budou dotazováni při zápočtu (= měli 69 bodů): Mareček, Raška, Kovalčík a anonym.

Božena Navrátilová (72)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80