Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podvečerního přednáškového cyklu*

Mgr. Daniel Stančík
(Katedra botaniky PřF UK Praha)

Příroda, lidé a rostliny Papui Nové Guinei*


Přednáška se koná ve
středu 10. března 2004 od 16,30 hodin

v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13), tržnice (15,47; 16,17) či od Alberta (15,52; 16,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)

* Součást doplňujícího (C) předmětu BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1)

Martin Duchoslav (46)

Poslední opravný termín z Biostatistiky
pondělí 30. srpna 2004 od 8,30 na učebně č. 501 (nebude-li později změněno) !!

8,30 -9,30 h. se píše 1. část (teorie) na velkém sále (č. 501), od 10,00 h. blokově po 8 lidech / 30 min. se řeší příklady na poč. učebně. Zapisujte se do archu na II. podlaží, kat. botaniky, Ol-Holice.Zápis na termíny: nástěnka na II. podlaží, hl. budova, kat. botaniky - pište se... !!!
Na ústní část (článek) není třeba se zapisovat, zájemci dostavte se na 8,45 h. do velkého sálu.
Poslední termín se bude konat v pondělí 30. srpna 2004 (POZOR ZMĚNA !!!) od 8,30 na učebně č. 501 (nebude-li později změněno) !!


Martin Duchoslav (45)

Výsledky testu ze statistiky 27.2.04 : komplet !!!!

Teorie:
OK: Pazdírková (hezké), Konrádová, Riedel, Mach, Janíková, Slezáková, Strejčková, Karabcová, Hořáková, Szkutová, Bradáčová, Cvrková, Skuhravá, Malaska, Bránecká, Blešová, Kunertová, Bakalová,
KO: Dedek, Sís, Kolbábek, Prešer, Posoldová, Dytrychová, Sečková, Zapletalová, Straka, Vykydalová, Vodičková, Pohlodková, Kaletová, Nermut, Čermák, , Marková, Dandová, Tinklová, Ješátková, Zagorová, Konieczna, Studený, Chvátalová, Nezhybová, Čapka, Kyšová, Kostková, Netopil,Hanibalová, Richterová, Malá,

Příklady:
OK: Štěpánková, Mikula, Tinklová, Dedek, Beranová, Čermák, Nermut, Bradáčová, Karabcová, Kaletová, Sís, Skuhravá, Kolbábek, Chvátalová, Vodičková, Vykydalová, Pohlodková, Nezhybová, Cvrková, Posoldová, Sečková, Szkutová, Strejčková (hezké !), Riedel, Pavelčík (hezké !), Hořáková (pěkné), Kunertová, Mrtvá, Blešová, Karabcová, Marková, Kostková
KO: Konrádová, Malá, Studený, Straka, Rychterová, Svozilová, Zapletalová, Dytrychová, Mach, Prešer, Hanibalová, Janíková, Netopil, Pazdírková, Ješátková, Prečová, Suralová, Slezáková, Čapka

Martin Duchoslav (44)

VÝUKA"Techniky explantátových kultur rostlin (TEKSB)" je zahájena od března, kontaktujte vyučující, z důvodu rozdělení do skupin pro praktická cvičení. Přednášky budou probíhat po 3 hodinách v blocích (upřesníme s ohledem na Vaše rozvrhy).

Božena Navrátilová (43)

Upozornění všem studentům, kteří si zapsali kurz "Ohrožené druhy vyšších rostlin ČR

Přednášející: Bohumil Trávníček, Martin Dančák
Přednáška se bude konat blokově (asi 5 bloků) v pátky od 8.00 do 12.30 hod.
první blok proběhne 5. 3. 2004 na učebně 502

Martin Dančák (42)

Výsledky testu ze statistiky 20.2.04 FINAL
Teorie:
OK: Křenová, Emanovský, Křížová, Mikula, Svozilová, Havlíček, Černá
KO: Gybas, Malaska, Bočková, Štembírková, Zagorová, Bránecká, Gregorová, Konieczna, Volencová

Příklady:
OK: Křenová, Bránecká ,
Černá
Rafflerová,
Králová (nacvičte př. 2 ANOVu, jaké jsou hypotézy...),
Brablcová (hezké !),
Malaska,
Volencová
KO: Gybas,
Zagorová (chybí data pro př. 3 a 2),
Štěpánková,
Gregorová,
Konieczná,
Pavelčík,
Štembirková,
Křížová

Martin Duchoslav (41)

Upravena řada odkazů na presentace a studijní materiály v sekci VÝUKA, které byly nefunkční. Pokud nějaký další nefunkční odkaz naleznete, napište nám .... Díky.

Martin Duchoslav (40)

UPOZORNĚNÍ - studenti, kteří chtějí absolvovat v LS volitelný předmět BOT/TEKSB, výuka bude blokována a bude probíhat od března 2004, nutno být přihlášen do STAGu.

Božena Navrátilová (39)

Studenti, kteři chtějí navštěvovat v letním semestru kurs Pěstování pokusných rostlin 2 (BOT/PRBP) nechť se dostaví k domluvě s vyučujícím v pátek 20.února v 12.30 hod na cvičebnu 504 (budova D) In.P.Havránek,CSc. (Individuální dohoda možná na tel. 721 411 499, nebo e-mail havrp@seznam.cz)

Pavel Havránek (38)

Přednáška z ekologie řas (BOT/EKRSB,ALP) v pondělí 23.2.04 odpada, bude až 1.3.04

Aloisie Poulíčková (37)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80