Aktuality

Počet položek na stránku  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80 
Výsledky testu ze statistiky 13.2.04 FINAL
Teorie:
OK: Křížová, Musilová, Pivnička, Štěpánková, Dosedělová, Vítek, Dědič, Tošenovský
KO: Volencová, Divoká, Švarc, Malaska, Dvořák, Černá
Příklady:
OK: Novotná, Dobiáš, Dosedělová, Holec, Berka, Vítek, Tošenovský, Křížová
KO: Černá, Dědič, Malaska, Pavelčík, Králová

Martin Duchoslav (36)

Přehled přednášek* podvečerního přednáškového cyklu katedry botaniky PřF UP v letním semestru
* vedeno též jako doplňující (C) předmět BOT/VPAU (Výběrové přednášky z botaniky 1), zakončeno K, pro získání kreditu nutná min. 80% účast na přednáškách, zisk 1 kreditu

Martin Duchoslav (35)

Upozornění všem studentům, kteří se chtějí zúčastnit "Výběrové" botanické exkurze (BOT/EBTSB),
vedené jako předmět kat. C (8 kreditů)

Termín konání: 21. 6. – 25. 6. 2004
Vedoucí: Bohumil Trávníček, Zbyněk Hradílek, Lubomír Kincl, Martin Duchoslav, Martin Dančák

POZOR: po kalkulaci nákladů
snížena záloha na 1900,- Kč !!!
Podrobnosti získáte u dr. Trávníčka nebo dr. Hradílka,
katedra botaniky (mail: travnicek@prfholnt.upol.cz; hradilek@prfholnt.upol.cz)


Exkurzní trasa a náklady na cestu: záměrem je vést exkurzi severní částí Slovenska až po Vihorlat (předpokládáme návštěvu vybraných lokalit Nízkých Tater, Chočské vrchoviny, Muráňské planiny a Vihorlatu). 90% finančních nákladů na cestu si uhradí sami účastníci. Vyšší počet zúčastněných proto zlevní náklady na tuto cestu pro jednotlivce.

Ubytování a náklady na ubytování: předpokládaná celková cena ubytování pro 1 osobu (tj. 4 noci) bude cca 1000,- Kč. Zálohu (zatím není přesně vyčíslená bude považována za závaznou přihlášku) nejméně ve výši 1900, - Kč je třeba složit do 10. 3. 2004 u paní A. Mosočiové (katedra botaniky, herbarium). Dojde-li při větším počtu účastníků ke zlevnění cestovních nákladů, bude přeplatek účastníkovi vrácen. Podrobnější informace budou oznámeny později.

Upozornění: pro studenty, kteří se přihlásili na tuto exkurzi a zaplatili zálohu, je účast na ní závazná. Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže zúčastnit, musí za sebe najít náhradníka (ubytování bude zajištěno předem).


Martin Duchoslav (34)

Úplně poslední termín kolokvia ke kurzu: Určovací cvičení z botaniky
- rody Salix a Carex

v pondělí 15.března 2004 od 14:00 na katedře botaniky - dveře č.216

PS: Požadavky - determinace taxonů z herbářových položek (nutná 75% úspěšnost), test k ekologii významných druhů + 3 seminárky

Jan Mládek (33)

Upozornění studentům zapisujícím Populační ekologii rostlin (BOT/PERSB)
(přednášející: Dr. F. Krahulec)

První blok přednášek se bude mimořádně konat ve dnech DNES A ZÍTRA (!!!) - 9. a 10.2.2004 - na učebně č. 502 v areálu PřF UP, Ol-Holice. Dne 9.2. od 13,00 hod. do 18,00 hod., 10.2. od 8,00 do 15,00 hod. Další blok poběží až v průběhu května !!! Cvičení k přednášce poběží během semestru nezávisle na přednáškách!!!

Martin Duchoslav (32)

Upozornění všem studentům, kteří se chtějí zúčastnit "Výběrové" botanické exkurze (BOT/EBTSB), vedené jako předmět kat. C (8 kreditů)

Termín konání: 21. 6. – 25. 6. 2004
Vedoucí: Bohumil Trávníček, Zbyněk Hradílek, Lubomír Kincl, Martin Duchoslav, Martin Dančák

Exkurzní trasa a náklady na cestu: záměrem je vést exkurzi severní částí Slovenska až po Vihorlat (předpokládáme návštěvu vybraných lokalit Nízkých Tater, Chočské vrchoviny, Muráňské planiny a Vihorlatu). 90% finančních nákladů na cestu si uhradí sami účastníci. Vyšší počet zúčastněných proto zlevní náklady na tuto cestu pro jednotlivce.

Ubytování a náklady na ubytování: předpokládaná celková cena ubytování pro 1 osobu (tj. 4 noci) bude cca 1000,- Kč. Zálohu (zatím není přesně vyčíslená bude považována za závaznou přihlášku) nejméně ve výši 2500, - Kč je třeba složit do 1. 3. 2004 u paní A. Mosočiové (katedra botaniky, herbarium). Dojde-li při větším počtu účastníků ke zlevnění cestovních nákladů, bude přeplatek účastníkovi vrácen. Podrobnější informace budou oznámeny později.

Upozornění: pro studenty, kteří se přihlásili na tuto exkurzi a zaplatili zálohu, je účast na ní závazná. Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže zúčastnit, musí za sebe najít náhradníka (ubytování bude zajištěno předem).

Martin Duchoslav (30)

Termíny zkoušek
Systém nižších rostlin-řasy
vždy od 8 hod. ráno. Zapisujte se do rozpisu na dveřích mé kanceláře. S termíny, kde nebude nikdo zapsán nebudu počítat.
1. 15.12.03
2. 14.1.04
3. 28.1.04

Aloisie Poulíčková (19)

Katedra botaniky PřF UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku podzimního přednáškového cyklu

Mgr. Michal Hájek, PhD. a Mgr. Petra Hájková
(Katedra botaniky PřF MU, Brno)

Tajga, štika, sauna, step aneb gradient kontinentality na západním Sajanu


Přednáška se koná ve
středu 3. prosince 2003 od 16,30 hodin

v prostorách přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál (č. 501)
Spojení: z Náměstí hrdinů (15,43; 16,13), tržnice (15,47; 16,17) či od Alberta (15,52; 16,23; tj. u hlavního nádraží ČD) autobusem MHD č. 22 - výstup konečná stanice (Šlechtitelů)


Martin Duchoslav (18)

Závěrečný blok kurzu: Určovací cvičení z botaniky
- rody Salix a Carex

v pátek 5.12.2003 od 8:00 do 12:00 v místnosti SE 504 – budova GŠK

PS: Cvičení bude věnováno determinaci různoklasých druhů rodu Carex

Jan Mládek (17)

Seminář doktorandů oboru botanika na PřF UP v Olomouci
Pátek 14. listopadu 2003 v 8,00 hodin; Posluchárna č. 502 – přízemí (PřF UP, Šlechtitelů 11, Olomouc)
Program zde!

Michaela Sedlářová (9)

Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80