Ustilago maydis

Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
chlamydospory
Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
hálky chlamydospor na Zea maydis
Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
sně? deformuje klas kukuřice
Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
sně? mění tvar kukuřičného klasu
Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
kukuřičné obilky napadené snětí
Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
příznaky na samičím květenství
Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
příznaky na samičím květenství
Ustilago maydis - Sně? kukuřičná
příznaky na samčím květenství


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.