Foto(video)galerie

Počet obrázků na stránce    Dostupné kategorie  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  191. a knihovna...
191. a knihovna...
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Večírek 2002
190. a ještě jednou...
190. a ještě jednou...
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Večírek 2002
189. Tak to hezky nacvičíme...
189. Tak to hezky nacvičíme...
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Večírek 2002
188. Knihovna...
188. Knihovna...
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Večírek 2002
187. Ach ti studenti!
187. Ach ti studenti!
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Večírek 2002
186. Kdopak to je?
186. Kdopak to je?
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Večírek 2002
185. Černá Hora
185. Černá Hora
Pobřeží Černé Hory mezi Budvou a Barem (2000).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
184. Lovcen
184. Lovcen
Nejvyšší vrchol pohoří Lovcen - Lovcen (něco málo přes 1700 m n.m.; Z Černá Hora; Na vrcholu vysílač a Njegošovo mauzoleum).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
183. Lesní lem
183. Lesní lem
Porost as. Trifolio medii-Agrimonietum (sv. Trifolion medii, mezofilní bylinné lemy listnatých lesů; Voletice u Vysokého Mýta, 1999).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
182. Přímořská vegetace písků
182. Přímořská vegetace písků
Charakter vegetace písčitých břehů Středozemního moře na Korsice (1997).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
181. Vrba síťnatá
181. Vrba síťnatá
Vrba síťnatá (Salix reticulata) v NP Malá Fatra (Slovensko, 2000).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Rostliny
180. Korsické hory
180. Korsické hory
Korsické hory (S Korsika, 1997)
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
179. Olšina
179. Olšina
Porosty olší (podsv. Alnenion glutinoso-incanae) lemují menší vodní toky (údolí řeky Krounky u obce Předhradí, východní Čechy, 2000).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
178. Česnek domácí
178. Česnek domácí
Porost česneku domácího (Allium oleraceum) v podrostu dubohabrového lesa v pozdním květnu (Voletice u Vysokého Mýta, 2000). Vzpřímené vyšší rostliny česneku mají v pochvách listů schovaný stonek s toulcem a květenstvím.
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Rostliny
177. Peliny
177. Peliny
Opukové "sloupy" a výchozy porostlé fragmenty vegetace sv. Allyso-Sedion a Bromion se vyskytují v těsném okolí města Chocně nad řekou Orlicí (PR Peliny, 2000). V pozadí dubohabrové lesy na svazích a suťové lesy na suťích pod výchozy.
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
176. Sprašová step
176. Sprašová step
Stepní porosty na spraši (NPR Pouzdřanská step, Pouzdřany, 2000).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
175. Skalní step
175. Skalní step
Struktura vegetace skalní stepi na  čediči (vrch Holý v Českém středohoří; 1992).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
174. Zeměžluč
174. Zeměžluč
Detail květenství zeměžluče (Centaurium erythraea), PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku (2001).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Rostliny
173. Lovcen
173. Lovcen
Pohled na krajinu v podhůří Lovcenu ve stejnojmenném pohoří na západě Černé hory (2000).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
172. Boka Kotorska
172. Boka Kotorska
Pohled na nejjižnější "fjord" v Evropě - Boku Kotorskou v Černé Hoře (2000).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
171. Silaetum
171. Silaetum
Horizontální struktura porostů as. Silaetum pratensis (PR Plané loučky u Olomouce, 1994).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
170. Skalky s Polypodium
170. Skalky s Polypodium
Opukové skalky se severní orientací a stíněné okolními stromy zarůstají porosty osladiče (Polypodium vulgare).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
169. čert
169. čert
Čert tě vem...
Autor: bartoskova
Kategorie: Botanici a jiní lidé
168. Korsika
168. Korsika
Jo na Korsice, tam je blaze...
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Rostliny
167. Botanická zahrada UP
167. Botanická zahrada UP
Podzimní aspekt v botanické zahradě UP
Autor: Pavel Havránek
Kategorie: Botanická zahrada
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 
Počet obrázků na stránce    Dostupné kategorie