Foto(video)galerie

Počet obrázků na stránce    Dostupné kategorie  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  166. Botanická zahrada UP
166. Botanická zahrada UP
Letní aspekt v botanické zahradě UP
Autor: Pavel Havránek
Kategorie: Botanická zahrada
165. Botanická zahrada UP
165. Botanická zahrada UP
Botanická zahrada UP patří k nejstarším botanickým zahradám u nás
Autor: Pavel Havránek
Kategorie: Botanická zahrada
164. Botanická exkurze
164. Botanická exkurze
Kategorie: Botanici a jiní lidé
163. Zahloubán do obrazovky
163. Zahloubán do obrazovky
Martina Dančáka cosi hrozně zaujalo v počítači a tak ani netuší, že je právě fotografován
Autor: Michaela Sedlářová
Kategorie: Botanici a jiní lidé
161. U šéfa
161. U šéfa
Iva a Irča se nechaly zvěčnit na téhle památeční fotografii s naším panem profesorem
Autor: Michaela Sedlářová
Kategorie: Botanici a jiní lidé
160. Tak takhle budu vypadat až jednou zešílím
160. Tak takhle budu vypadat až jednou zešílím
Iva Doležalová je (jak je vidno) veselá kopa.
Autor: Michaela Sedlářová
Kategorie: Botanici a jiní lidé
159. Prosím nefotit!
159. Prosím nefotit!
Studentka doktorského studia Irena Petrželová patří k týmu fytopatologické laboratoře
Autor: Michaela Sedlářová
Kategorie: Botanici a jiní lidé
158. V práci
158. V práci
Bez Drahy Vondrákové si naši fytopatologickou laboratoř už nedokážeme ani představit
Autor: Michaela Sedlářová
Kategorie: Botanici a jiní lidé
157. Vetřelec?
157. Vetřelec?
Kdo je ta záhadná osoba vedle našeho pana profesora? Draha Vondráková nebo Míša Sedlářová?
Autor: Michaela Sedlářová
Kategorie: Botanici a jiní lidé
156. Pracovní úsilí
156. Pracovní úsilí
Bob Trávníček nad svým počítačem. Možná píše o ostružinících, možná o pampeliškách. Kdo ví?
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
153. U mikroskopu
153. U mikroskopu
Božena Navrátilová se věnuje zejména tkáňovým kulturám rostlin
Autor: Pavel Havránek
Kategorie: Botanici a jiní lidé
152. Lubomír Kincl
152. Lubomír Kincl
Lubomír Kincl pracuje...
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
151. U mikroskopu
151. U mikroskopu
Pracovna J. Jurčáka zároveň slouží jako laboratoř pro mikroskopickou fotografii.
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
150. U mikroskopu
150. U mikroskopu
Jaroslav Jurčák se mj. zabývá anatomií cévnatých rostlin. Pro každého anatoma je nezbytnou pomůckou kavlitní mikroskop.
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
149. Výlet
149. Výlet
Jeden z tradičních podzimních výjezdů katedry za lákadly jihomoravských vinných sklepů. Ještě před zasednutím ke skleničce jsme se zastavili na krátkou procházku Moravským krasem.
Kategorie: Botanici a jiní lidé
148. Herbář
148. Herbář
Martin Dančák je v herbáři jako doma. Aby ne, když v něm stráví většinu své pracovní doby.
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
147. V knihovně
147. V knihovně
V. Stiovová je knihovnicí v knihovně Biologického centra PřF UP.
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
146. Posezení
146. Posezení
Ve fytopatologické laboratoři se zřejmě něco slavilo. A. Lebeda buďto ukazuje kamsi do neznáma nebo výská ? Možná výská a tím baví smějící se kolegyně.
Kategorie: Botanici a jiní lidé
145. Ve fytotronu
145. Ve fytotronu
Čenové a doktorandi oddělení tkáňových kultur a konzervační biologie rostlin katedry botaniky. Zkuste si v nějakém prohlížeči rychle za sebou střídat tento a následující obrázek.
Autor: Pavel Havránek
Kategorie: Botanici a jiní lidé
144. Ve fytotronu
144. Ve fytotronu
Členové a doktorandi oddělení tkáňových kultur a konzervační biologie rostlin katedry botaniky. Co nám asi vyroste ?
Autor: Pavel Havránek
Kategorie: Botanici a jiní lidé
143. Výuka na mikroskopickém sále
143. Výuka na mikroskopickém sále
Myslíte, že tahle řasa naše studenty tak zaujala nebo je znervózněl objektiv fotoaparátu.
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
142. Výuka na mikroskopickém sále
142. Výuka na mikroskopickém sále
Na mikroskopickém sále právě probíhá výuka cvičení se systému a fylogeneze nižších rostlin pod vedením M. Kitnera
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
141. Mikroskopický sál
141. Mikroskopický sál
Mikroskopický sál slouží nejen k výuce botaniky
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
140. Cvičení z populační ekologie rostlin
140. Cvičení z populační ekologie rostlin
Studenti botaniky pod vedením F. Krahulce právě absolvují praktickou část cvičení z populační ekologie rostlin (1996).
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
139. Ekologické cvičení
139. Ekologické cvičení
Studenti se účastní zasvěceného výkladu F. Krahulce
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Botanici a jiní lidé
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 
Počet obrázků na stránce    Dostupné kategorie