Foto(video)galerie

Počet obrázků na stránce    Dostupné kategorie  
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  113. Holický areál
113. Holický areál
Zimní nálada v Holickém areálu
Autor: Michaela Sedlářová
Kategorie: Různé
112. Krajina rumunských hor
112. Krajina rumunských hor
Krajina rumunských hor (Munti Apuseni)
Autor: Miroslav Zeidler
Kategorie: Různé
111. Houba rybniční
111. Houba rybniční
Houba rybniční (Spongilla lacustris)
Autor: Miloslav Kitner
Kategorie: Různé
110. Modranka
110. Modranka
Modranka karpatská (Bielzia caerulans) v Hostýnských vrších.
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Různé
109. Hadovka
109. Hadovka
Tahle hadovka je krásnější tropická příbuzná našich českých druhů (Cacao, Francouzská Guyana)
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Mykologie a fytopatologie
108. Campelodiscus hybernicus
108. Campelodiscus hybernicus
Campelodiscus hybernicus
Autor: R. Novotný
Kategorie: Algologie
107. Vodní květ
107. Vodní květ
Vodní květ - Microcystis aeruginosa
Autor: Aloisie Poulíčková
Kategorie: Algologie
106. Expedice
106. Expedice
Expedice Vodní květy 1999
Autor: Aloisie Poulíčková
Kategorie: Algologie
105. Klebsormidium flaccidum
105. Klebsormidium flaccidum
Klebsormidium flaccidum - buněčný cyklus ve fluorescenci
Autor: Aloisie Poulíčková
Kategorie: Algologie
104. Dinobryon divergens
104. Dinobryon divergens
Dinobryon divergens - rozmnožování
Autor: Alena Kočárková
Kategorie: Algologie
103. Rybník Suchý u Boskovic
103. Rybník Suchý u Boskovic
Neustonická blanka (Euglena sp.) na rybníku Suchý u Boskovic (srpen 2000)
Autor: Miloslav Kitner
Kategorie: Algologie
102. V tropickém deštném pralese
102. V tropickém deštném pralese
Takto může vypadat interiér Amazonského pralesa (Saül, centrální Francouzská Guyana)
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Biotopy a společenstva
101. Nad tropickým deštným pralesem
101. Nad tropickým deštným pralesem
Pohled z nízko letícího letadla na tropické pralesy Amazonie může vypadat třeba takto (centrální Francouzská Guyana).
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Biotopy a společenstva
100. Jarní aspekt lužního lesa
100. Jarní aspekt lužního lesa
Jarní aspekt lužního lesa v CHKO Litovelské Pomoraví (střední Morava) s dominantní sněženkou (Galanthus nivalis)
Autor: cerna
Kategorie: Biotopy a společenstva
99. Krasová step
99. Krasová step
Krasová step na Pálavě (jižní Morava)
Autor: cerna
Kategorie: Biotopy a společenstva
98. Krasová step
98. Krasová step
Krasová step na Pálavě (jižní Morava)
Autor: cerna
Kategorie: Biotopy a společenstva
97. Porosty kapradin
97. Porosty kapradin
Porosty kapradin (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Dryopteris carthusiana) v údolí řeky Krounky (východní Čechy)
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
96. Olšina
96. Olšina
Olšina (Alnenion glutinoso-incanae), údolí řeky Krounky, východní Čechy
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
95. Kavylová step
95. Kavylová step
Kavylová step kolem 20 hodiny večerní (NPR Pouzdřany, jižní Morava)
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
94. Jarní aspekt lesního prameniště
94. Jarní aspekt lesního prameniště
Jarní aspekt prameniště (Caltha palustris,Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium) v údolí řeky Krounky (východní Čechy)
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
93. Doubrava
93. Doubrava
Doubravy náhorních plošin na opukách mají často odvápněný svrchní půdní horizont (půda je pak mírně kyselá, dominuje Poa nemoralis, PP Kusá hora, východní Čechy)
Autor: Martin Duchoslav
Kategorie: Biotopy a společenstva
92. Prameniště se suchopýrem
92. Prameniště se suchopýrem
Svahové prameniště s dominantním suchopýrem širolistým (Eriophorum latifolium) v Hostýnských vrších u Kateřinic
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Biotopy a společenstva
91. Bučina v Hostýnských vrších
91. Bučina v Hostýnských vrších
Květnatá bučina s kyčelnicí žláznatou (Dentario glandulosae-Fagetum) u obce Semetín v Hostýnských vrších
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Biotopy a společenstva
90. Rameno Moravy
90. Rameno Moravy
NPR Vrapač u Litovle v CHKO Litovelské Pomoraví
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Biotopy a společenstva
89. Slepé rameno
89. Slepé rameno
NPR Vrapač u Litovle v CHKO Litovelské Pomoraví
Autor: Martin Dančák
Kategorie: Biotopy a společenstva
Strana  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 
Počet obrázků na stránce    Dostupné kategorie