117. Prof. Dr. Otto Mrkos


Prof. Mrkos byl v roce 1954 pověřen řízením botanického ústavu na Fakultě přírodních věd Vysoké školy pedagogické a právem je tak pokládán za zakladatele univerzitní botaniky v Olomouci Kategorie: Historie katedry botaniky