432. Otevření odd. biosystematiky a ekologie rostlin po rekonstrukci (září 2009)


Proslov M. Duchoslava těsně před přestřižením pásky. Kategorie: Různé