Odkazy

Katedra botaniky PřF UK Praha
Katedra botaniky PřF MU Brno
Katedra botaniky PrF UK Bratislava
Biologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
Botanický ústav AV ČR Průhonice
Botanický ústav AV ČR Třeboň
Botanický ústav SAV Bratislava
Česká botanická společnost
Slovenská botanická spoločnosť
Česká vědecká společnost pro mykologii
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Botanické oddělení Moravského zemského muzea v Brně
Vlastivědné muzeum Olomouc
Index herbariorum na serveru Moravského zemského muzea v Brně
Linneův herbář ve Švédském přírodovědném muzeu ve Stockholmu (S-LINN)
Linnean society, London
Grass genera of the World
Royal Botanic Gardens, Kew
Kew Record of Taxonomic Literature (databáze publikací se vztahem k taxonomii krytosemenných a nahosemenných rostlin a kapradin)
Nationaal Herbarium Nederland: Katalog typových položek v NL (L, U, WAG)
Typové položky ve švýcarských herbářích (Z a ZT)
Internet Directory for Botany
Orchideje naší přírody (obrázky)
The International Plant Name Index (incl. Index Kewensis)
Seznam vyšších rostlin květeny ČR