Organizace katedry botaniky

Katedra je organizována na základě současných pedagogicko-vědeckých aktivit do několika pracovišť s tím, že při tomto členění je přednostně respektováno pedagogické a vědecko-metodické zaměření práce členů těchto pracovišť. Součástí katedry je rovněž botanická zahrada.

Vedení katedry a sekretariát
Vedoucí Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.      Tel. 585 634 825
Zástupce PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.      Tel. 585 634 816
Sekretářka Irena Vaculová      Tel. 585 634 801, 585 634 802, FAX: +420 585 634 824
Oddělení biosystematiky a ekologie rostlin
Vedoucí RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.      Tel. 585 634 805
Členové RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.      Tel. 585 634 806
Bc. Alice Mosočiová      Tel. 585 634 825 (na mateřské dovolené)
Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.      Tel. 585 634 815
RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.      Tel. 585 634 827
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.      Tel. 585 634 816
Oddělení fytopatologie a mikrobiologie
Vedoucí Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.      Tel. 585 634 800
Členové RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.      Tel. 585 634 809
RNDr. Irena Petrželová, PhD.      Tel. 585 634 804
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.      Tel. 585 634 818
Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.      Tel. 585 634 809
Drahomíra Vondráková      Tel. 585 634 817
Algologická laboratoř
Vedoucí Prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.      Tel. 585 634 812
Členové RNDr. Petr Hašler, Ph.D.      Tel. 585 634 808
Oddělení tkáňových kultur a rostlinných biotechnologií
Vedoucí RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.      Tel. 585 634 810, 585 634 811
(poradce pro STAG na katedře botaniky)
Členové RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.      Tel. 585 634 822
Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.      Tel. 585 634 825
Knihovna Přírodovědecké fakulty, počítačová laboratoř biologických oborů PřF UP
Knihovnice Bc. Pavla Žáčková*      Tel. 585 634 813
Botanická zahrada
Vedoucí Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.      Tel. 585 634 818, 585 413 705
Vedoucí zahradník Vladimír Všetička     Tel. 585 634 823
Technický personál Xenie Hanáková     Tel. 585 413 705
Marie Lechnerová     Tel. 585 413 705