Pracovní skupina Biologie a ekologie zástupců rodu česnek (Allium L.)

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého & Botanický ústav AV ČR