PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Bílé stráně v Čechách – srovnávací studie
IG UP (2000)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky