PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Rozvoj informačního systému a podpora komunikačních technologií na Univerzitě Palackého.
Podprojekt: Komunikační a informační technologie pro botanickou zahradu UP
FRVŠ 21900036/11 (2005)
Na projektu se podílel:  A. Lebeda (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky