PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Vybudování biologicko-ekologické laboratoře na PřF UP
FRVŠ 2208 (2007)
Na projektu se podíleli:  Rulík, M. (řešitel)
M. Duchoslav (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky