PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Praktická fytopatologie
FRVŠ 0078/2009 (2009)
Na projektu se podíleli:  M. Sedlářová (řešitel)
Z. Trojanová (spolupracovník)
J. Sedlář (spolupracovník)

Zavedení nového předmětu Praktická fytopatologie - BOT/PFP do výuky (LS, 1+2 h / př+cv). Tvorba materiálů k výuce. Rozšíření http://botany.upol.cz/atlasy/ o houbové choroby rostlin.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky