PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Využití techniky fúze protoplastů ve šlechtění hospodářsky významných plodin rodu Brassica, Cucumis a Solanum.
MZe ČR (NAZV) QD 4108 (2004 - 2007)
Na projektu se podíleli:  B. Navrátilová (řešitel)
A. Lebeda (spoluřešitel)

Cílem projektu je optimalizovat netradiční metody hybridizace pomocí fúze protoplastů u hospodářsky významných plodin. Metoda má přispět ke vzniku jedinečných kombinací genů různých rostlinných druhů, které není možné získat cestou klasického křížení a nabízí překlenutí sexuálních bariér ve šlechtění rostlin. Cílem fúzí protoplastů je přenos významných znaků rezistencí vůči patogenům, abiotickým stresům a kvalita semene.
Cílem tohoto výzkumu je vyvinout metodiky pro symetrickou a asymetrickou fúzi protoplastů jak elektrickým polem, tak chemicky u zemědělských plodin a planých druhů rodu Brassica, Cucumis a Solanum. Vybrané genotypy jednotlivých plodin budou hodnoceny z hlediska výtěžnosti, životnosti a regenerace protoplastů. Průběh somatické hybridizace bude sledován cytologicky. Hybridnost produktů fúzí a případně získaných regenerantů bude ověřována cytologicky a také metodami molekulární biologie. Vytvořené rostlinné materiály mohou přispět k rozšíření genetické variability u použitých hospodářských plodin.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky