PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

EU GENE-MINE (QLK5-2000-00722; Quality of life and management of living resources,
Key action 5.1.1. Sustainable agriculture, Sustainable management of resources in agriculture) „Improved use of germplasm collections
with the aid of novel methodologies for integration, analysis and presentation of genetic data sets“
EU, GENE-MINE QLK5 -2000 (2001 - 2004)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
I. Doležalová (spoluřešitel)
V. Vinter (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky