PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Květena České republiky, svazek 6
GA ČR (1995 - 1997)
Na projektu se podílel:  B. Trávníček (spolupracovník)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky