PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Květena České republiky, svazek 7
GA ČR (1998 - 2000)
Na projektu se podílel:  B. Trávníček (spolupracovník)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky