PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Leafy vegetables germplasm, stimulating use
EU, AGRI GEN RES 2005 (2006 - 2010)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
E. Křístková (spolupracovník)

Koordinační pracoviště: CGN Wageningen (Nizozemí)
Morfologická charakterizace genotypů listových zelenin, stanovení jejich reakce k biotickým a abiotickým faktorům, chuťových vlastností a možností využití ve zpracovatelském průmyslu.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky