PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Počítačová laboratoř (učebna) biologických oborů PřF UP Olomouc
MŠMT ČR (2001)
Na projektu se podíleli:  M. Duchoslav (řešitel)
A. Lebeda (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky