PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Populační ekologie a genetika Allium oleraceum a Allium vineale
GA ČR, GP 206/01/P097 (2001 - 2003)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky