PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Studium hybridních populací pampelišek (Taraxacum) pomocí molekulárních markerů
FRVŠ 0050/2004 (2004)
Na projektu se podílel:  R. J. Vašut (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky