PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Vegetace CHKO Litovelské Pomoraví – fáze syntetická
IG UP (1999)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky