PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Virulence distribution, dynamics and diversity in German population of lettuce downy mildew (Bremia lactucae)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany) (1997)
Na projektu se podílel:  A. Lebeda (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky