Plán botanické zahradyLegenda
Z záhony S skalková část B vodní, bažinné a vlhké plochy D výsadba u zdi zahradního domku P parkové plochy

Tolerance (px)     Zobrazit souřadnicový kříž     Zobrazit číselné popisky v mapě
Zobrazit od úrovně  
Zobrazit do úrovně  
Dostupné mapy

Zobrazené rostliny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
488. Colutea arborescens L. ( žanovec měchýřník )
496. Convallaria majalis L. ( konvalinka )
531. Crataegus pedicellata Sarg. ( hloh břekolistý (hloh stopečkatý) )
539. Cydonia oblonga Mill. ( kdouloň obecná )
663. Fagus sylvatica L. ( buk lesní )
886. Hippophae rhamnoides L. ( rakytník řešetlákovitý )
986. Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold et J. S. Presl ( štědřenec alpský )
987. Laburnum anagyroides Medik ( štědřenec odvislý )
1050. Ligustrum vulgare L. ( ptačí zob obecný )
1105. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. ( mahonie cesmínolistá )
1263. Physalis alkekengi L.
1393. Quercus robur L. ( dub letní (křemelák) )
1394. Quercus robur L. ( dub letní (křemelák) )
1433. Rosa rugosa Thunb. ( růže svrasklá )
1479. Sambucus ebulus L. ( bez )