Oddělení fytopatologie a mikrobiologie

Laboratoř fytopatologie
Vedoucí
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Vědecké zaměření laboratoře
Z konferencí organizovaných laboratoří fytopatologie vzešly následující publikace:
Lebeda, A. et Křístková, E. (1999): Eucarpia Leafy Vegetables ´99. Palacký University, Olomouc (Czech Republic). 1999, 302 pp.
Lebeda, A., Paris, H.S. (Eds.): Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. Palacký University in Olomouc, Olomouc (Czech Republic), 2004, 566 pp.

Zajemci o publikace se mohou obratit na Prof. Ing. A. Lebedu, DrSc.
Eucarpia 1999. Eucarpia 2004


Výuka
Projekty
Seznam fytopatogenních hub udržovaných v kolekci

Laboratoř mikrobiologie
Vědecké zaměření laboratoře
Výuka
Projekty