Oddělení tkáňových kultur a rostlinných biotechnologií

Oddělení Tkáňových kultur a rostlinných biotechnologií se po formální stránce dělí na laboratoř tkáňových kultur a laboratoř molekulárních markerů. Pedagogická i vědecká činnost pracovníků tohoto oddělení se proto odvíjí od jejich specializace.
Laboratoř tkáňových kultur a konzervační biologie rostlin
Vědecké zaměření laboratoře

Laboratoř proteinových a molekulárních markerů
Vědecké zaměření laboratoře