Podmínky pro přijetí ke studiu a jeho průběh
Podmínky pro přijetí ke studiu DSP botaniky vycházejí z výše uvedených zákonných norem a směrnic. Následující požadavky jsou považovány jako základní a nezbytné pro přijetí.Průběh DSP: řídí se individuálním studijním a vědeckým programem, který po dohodě se studentem sestavuje školitel.OBSAH