Herbář katedry botaniky

Významně jsou zastoupeny sběry dřívějších (V. Bednář, J. Bednářová, J. Dostál, B. Jílek, O. Mrkos, V. Pluhař, V. Velísek) i současných (M. Dančák, M. Duchoslav, A. Pečinka, B. Trávníček, R. Vašut, J. Mládek) pracovníků katedry. Velkou část herbáře tvoří také sběry studentů, zejména diplomantů.
V případě zájmu o studium sbírek je možno se obrátit na B. Trávníčka nebo M. Dančáka.

INDEX HERBARIORUM - seznam veřejných herbářových sbírek České republiky na serveru Moravského zemského muzea v Brně.

INDEX HERBARIORUM - seznam veřejných herbářových sbírek světa registrovaných v databázi New York Botanical Garden.